Mivel azt akarja, hogy érdemeket szerezzünk, megengedi, hogy lelkünk félelmet érezzen minden vállalkozás előtt, de minél nehezebb ez utóbbi, annál nagyobb a jutalom és az öröm, ha sikerül végrehajtani.
                             – Avilai Szent Teréz

   Szeret minket, megláttatja és megérezteti velünk a szeretetét, s Istennek ebből a „megelőző” szeretetéből tud kisarjadni bennünk is válaszként a szeretet.
                           – XVI. Benedek emeritus pápa

   Ne örvendezz hivalkodva, mert nem tudod hány bűnt követtél el, s hogy miképpen van veled az Úristen, hanem bizakodva félj.
                         – Keresztes Szent János

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 419 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Világosság rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 420. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Világosság R.f. 1. Tizede.
Add, hogy jótéteményeidet földi zarándoklásomban kegyelmeddel jól felhasználjam.
                        – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy kegyelmedet el ne pazaroljuk, hanem éljünk vele mindenki javára!

KEDD: Világosság R.f. 2. Tizede.
Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap a magányosok szeretetével múljon el, mert hiszen ők is emberek? Uram, ma neked adom a szívemet.
– Kalkuttai Szent Teréz anya –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy szeretettel szolgáljunk Neked életünkkel!

SZERDA: Világosság R.f. 3. Tizede.
Jézus! Ne válasszon el tőled semmi: sem élet, sem halál!
– Szent Pio atya –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy törekedjünk akaratod szerint élni!

CSÜTÖRTÖK: Világosság R.f. 4. Tizede.
   Nem kellettek neked azok az áldozatok, melyeket az emberek bemutattak; hanem azt akartad, hogy föláldozzam neked testemet, melyet nekem adtál: íme, kész vagyok megtenni a te akaratodat.
                               – Liguori Szent Alfonz –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy el tudjam engedni mindazt, amit szeretek, de mégis eltávolítanak Tőled!

PÉNTEK: Világosság R.f. 5. Tizede.
   Miért törődöm tehát az emberekkel, hogy meghallgassák vallomásomat, mintha ők gyógyíthatnának meg engem minden nyavalyámból?
                                – Szent Ágoston –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne az emberek tetszését keresem, hanem a Tiedét!

SZOMBAT: Világosság R.f. 1. Tizede.
Jézus, légy velem minden pillanatomban, s szívemen nem lesz úrrá soha félelem.
                            – Szent Fausztina nővér –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy a fölösleges félelmeket legyőzzük!

VASÁRNAP: Világosság R.f. 2. Tizede.
Megalázta magát és engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.
                         – Szent Pál apostol –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy Tőled tanuljunk engedelmességet és hűséget!

Keresés a honlapon…