Istennek ezen végtelenül igazságos uralma az emberek fölött, távol van attól, hogy a szabadságot megsemmisítse vagy csak némiképpen is csorbítsa, ellenkezőleg azt védelmezi és tökéletesíti is.
                                         – XIII. Leó pápa

   A templom Isten imádásának a helye, a köteles hálaadásé, az engesztelésé és a kérésé. Ezért épült, s ezért áll a rendelkezésünkre az Isten házaként. Az Újszövetségben is az Istennel való kapcsolatunk jele és helye. Templomaink ezenfelül Isten igéjének és kegyelmének forrásai is számunkra. Mégis, mit sem érnek, ha nem látogatják őket.
                                        – Seregély István

   Testvérek, imádkozzatok értünk is.
                                       – Szent Pál

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 318 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 319. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.

   Ébredj, ember, és döbbenj rá méltóságodra! Vedd észre, hogy Isten képmása lettél; eltorzult ugyan ez a képmás Ádámban, de visszanyerte régi alakját Krisztusban. A Föld, a tenger, az égbolt, a levegő, a vizek és folyók rendelkezésedre állnak: csak használd ezt a természeti világot, de jól! És ami szép, és csodálatos bennük, dicsérd és dicsőítsd érte a Teremtőt.
                               – Nagy Szent Leó –
Imaszándék: Adj, Uram, hálás lelkületet, hogy tiszteljük, szeressük és helyesen használjuk mindazt, amit alkottál!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.

   A teremtett világban minden élőlénynek táplálkoznia kell, hogy éljen. A jó Isten ezért növesztette a fákat és a növényeket. Szépen terített asztal ez, ahol minden állat megtalálja a neki való táplálékot. Azonban a léleknek is táplálkoznia kell.
                               –Viennai Szent János –
Imaszándék: Uram, segítds népedet, hogy minnél többen a kegyelem állapotába kerüljenek, mert csak így vehetnek Téged magukhoz!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.

Áldjon, Uram, Tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát.
                              – Assisi Szent Ferenc –
Imaszándék: Segítsd a haragosokat a megbocsátás útjára!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.

   Nem egyszer vagyunk azon hiszemben, hogy mindenünket odaadtuk, pedig tulajdonképpen csak a vagyonunknak kamatját, vagy jövedelmét ajánlottuk föl Istennek, ellenben a tőkét és a birtokjogot szépen megtartottuk magunknak.
– Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Taníts meg, Urunk, az önzetlen, de nem pazarló adakozás művészetére!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.

   A türelem a lélek erős reakciója, erőkifejtés a ránehezedő terhek ellen. Helytállani, kitartani, nem ingadozni – ez a türelem jellegzetes ténye. Nem csupán passzív elviselés, hanem győzelmes erő.
                              – Prohászka Ottokár–
Imaszándék: Segíts, hogy a elsajátítsuk a türelem erényét, hogy az meghozhassa gyümölcsét a lelkiélet terén!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.

A hit tehát, melyről beszélek, a következő: higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. 
                             – Szent István király –
Imaszándék: Erősítsd Benned való hitünket!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.

Szakítsatok ezért a hazudozással, s beszéljen mindenki őszintén felebarátjával, hiszen egymásnak tagjai vagyunk.
                           – Szent Pál –
Imaszándék: Segíts, Uram, hogy mindig tiszta beszéd hagyja el ajkamat!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…