Uram, adj éleslátást a dolgok észlelésére, erőt azok megragadására és megtartására; képességet és rátermettséget arra, hogy ezekhez még mindig hozzá tudjak tanulni!
                      – Aquinói Szent Tamás –

   Távol van atyánk, anyánk, nevelőnk, de te jelen vagy alkotó Istenünk. Szólítasz, és lelkünk üdvösségére még álnok emberek útján is valami jót cselekszel.
                     – Szent Ágoston

   Érezzen mély bánatot minden elvesztegetett idő vagy olyan miatt, melyet elmúlni engedett anélkül, hogy szerette volna benne Istent.
                   – Keresztes Szent János

Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 354 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme  által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Világosság rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 355. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Világosság R.f. 1. Tizede.
Hiszem Jézusom hogy Megváltóm vagy. Bocsásd meg bűneimet, kételyeimet, közömbösségemet. Erősítsd bennem a hitet!
                                         –Római Katolikus Imakönyv–
Imaszándék: Erősítsd, Uram, hitünket, hogy betegségben is kitartsunk melletted! Gyógyítsd meg betegségekkel küzdő embertársainkat, hogy felépülvén Téged szolgálhassanak!

KEDD: Világosság R.f. 2. Tizede
A jó Isten azt akarja, hogy úgy kövessük a szenteket, hogy erényes életük velejét tegyük magunkévá, változtassuk át vérünkké, s alkalmazzuk azt sajátos hajlamainknak és körülményeinknek megfelelően.
                                                        –XXIII. János pápa–
Imaszándék: Taníts meg, Uram, alázatosnak lennem, hogy felismerhessem és teljesíthessem mindazt, amire a szentek példáján keresztül személyesen nekem szükségem van!

SZERDA: Világosság R.f. 3. Tizede.
A kényelmes napokról nekünk le kell mondanunk: harcok idején, történelmi fordulóban, eszmék és népek elkeseredett mérkőzésekor születtünk, de a nagy időkhöz
nagy nemzedék kell, s megéri, hogy szerepet vállaljunk, összefogjunk, mint még soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommá: dolgozzunk.
                                                     – Márton Áron –

Imaszándék: Mennyei Atyánk, adj ajkunkra olyan szavakat, mellyekkel tanúságot tudjunk tenni a keresztény élet szépségeiről, hogy mások is munkájukkal, életükkel a
Te kegyelmed által Isten országa felé irányuljanak!

CSÜTÖRTÖK: Világosság R.f. 4. Tizede.
Mit ért azon, hogy „kisgyermeknek kell maradni Isten előtt”? Azt válaszolta: Azt jelenti, hogy elismerjük semmiségünket, mindent a jó Istentől várunk, mint a kicsi
gyermek is mindent apjától vár. Azt jelenti, hogy semmiért sem nyugtalankodunk.
                                                    – Lisieux-i Kis Szent Teréz –

Imaszándék: Add, Uram, hogy mint a gyermek békét tudjak teremteni magamban, hogy a Te békédet tudjam közvetíteni mások számára!

PÉNTEK: Világosság R.f. 5. Tizede.
Imádságod közben ne figyelj az ellenség kísértésére, hanem helyezd szívedet szilárdan az ima szavaiba, azzal a bizonyossággal, hogy azokban a Szent Lélek kincsei
vannak elrejtve: az igazságosság, a világosság, az élő tűz, a bűnök bocsánata, a szív békéje és öröme, élet és üdvösség.
                                                  – Kronstadti Szent János –

Imaszándék: Add, Uram, hogy rátaláljunk a Szentlélek kincseire és kamatoztassuk azokat életünkben!

SZOMBAT: Világosság R.f. 1. Tizede.
Áldott légy, ó Istenem, hogy oly türelmes voltál velem szemben!
                                                – Avilai Szent Teréz –

Imaszándék: Segíts, Uram, hogy kegyelmi ajándékaidat ne tékozoljam el, hanem inkább hálát adva értük mások javára fordítsam!

VASÁRNAP: Világosság R.f. 2. Tizede.
Ő csak eszköz az Úr kezében, ezáltal megszabadul attól a gőgtől, hogy neki és a saját erejéből kell jobbá tenni a világot.
                                               – XVI. Benedek emeritus pápa–

Imaszándék: Tartsd távol, Uram, tőlem az önhittséget, mert ha jót is teszek, az csak a te kegyelmed erejéből származik!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…