Megvan a kísértés, hogy önmagunkat helyezzük a középpontba, hogy azt higgyük: egyedül mi magunk építjük a saját életünket, vagy hogy az a birtoklástól, a pénztől, a hatalomtól lesz boldog. De nem így van! Biztos, hogy a birtoklás, a vagyon, a hatalom adhat egy pillanatnyi mámort, a boldogság illúzióját, de a végén ezek fognak birtokba venni minket, és arra ösztönöznek, hogy mindig többet birtokoljunk, és soha ne legyünk elégedettek.
                   – Ferenc pápa

   Vallomásom tehát feléd csörgedezik színed előtt Istenem, akár csendesen, akár nem csendesen. Csöndben marad talán a hangom, de kiáltanak szívem érzelmei.
                  – Szent Ágoston

Istenre bízom hát mindazt, amit a múlt magával vitt. Ó, jelen pillanat, csak te vagy egészen az enyém.
               – Szent Fausztina nővér

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 356 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 357. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
   Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldellni fog. Szárazság idején nem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni.
                                       – Jeremiás könyve 17,7-8 –

Imaszándék: Segíts Urunk, hogy Benned bízzunk és reméljünk, hogy jó gyümölcsöt teremjünk!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled. Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne essek. Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem.
                                    – Pio atya imája –

Imaszándék: Adj Urunk gyermekeinknek és nekünk egészséget és add, hogy megtalálják a Hozzád vezető utat!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
   Az Úrban leld örömed, s ő betölti szíved vágyait.
                                   – Zsoltárok könyve 37,4 –

Imaszándék: Uram, minden nap csak benned akarok gyönyörködni, és a te utadon akarok járni!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.
                                   – Szent Pál – Zsidókhoz írt levél 11,6 –

Imaszándék: Köszönjük Urunk, hogy megajándékoztál minket a hittel. Kérünk Téged, erősíts meg minket, hogy meg tudjunk maradni Benned!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
Nem tudom, mi vár rám. Csak egyet tudok biztosan: az Úr sohasem szegi meg ígéretét…. Próbára teszem lelkedet; azt akarom, hogy megtisztuljon.
                                  – Pio atya –

Imaszándék: Uram, áldd meg a székely-magyar népedet, add, hogy elkerülje a hitetlenséget, a káromlást, a részegeskedést és más bűnöket! Nagyasszonyunk és magyar szentjeink közbenjárására, álld meg a Kárpát-medencét!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Isten ígéretében bízzál egyedül. Azokra építsd a jelenedet és a jövődet, itteni életedet és az eljövendőt és mindent, ami csak rád és szeretteidre vonatkozik.
                                  – C. H. Spurgeon. –

Imaszándék: Uram! Add, hogy naponta olvassuk a Szentírást és abból tanulva, a Te igédre tudjuk építeni életünket!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!
                                   – Máté Evangéliuma 5,14-16. –

Imaszándék: Urunk, adj munkásokat aratásodba, minket pedig küldj, hogy tanúságot tegyünk rólad embertársaink előtt!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…