A legnagyobb kincs Isten kegyelme.
                              – Bosco Szent János

   Ahol jelen vannak a fiatalok, legyen a zaj is jelen. A dolgok aztán elrendeződnek, de a fiatalok illúziója legyen az, hogy mindig csapjanak zajt. Menjetek előre! Az életben mindig lesznek emberek, akik le akarják fékezni, blokkolni utatokat. Arra kérlek benneteket, hogy menjetek az árral szemben! Legyetek bátrak!
                            – Ferenc pápa

   Nincs emberi kapcsolat, mely megrendítőbb, mélyebb lenne, mint a barátság. A szerelmesek, igen, még a szülők és gyermekek kapcsolatában is mennyi az önzés és hiúság! Csak a barát nem önző; máskülönben nem barát. Nincs titkosabb és nemesebb ajándék az életben, mint a szűkszavú, megértő, türelmes és áldozatkész barátság. S nincs ritkább…A barátság szolgálat, erős és komoly szolgálat.
                                   – Márai Sándor

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 352 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 353. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Világosság R.f. 1. Tizede.
   A hála vonzza le a jó Istentől a legtöbb kegyelmet, mert meghatódik, ha jótéteményét megköszönjük, és siet tíz másat adni. És ha ismét megköszönjük ugyanazzal a bensőséggel, micsoda kiszámíthatatlan megsokszorozódása lesz ez a kegyelemnek!

                                         –Lisieux-i Kis Szent Teréz–

Imaszándék: Kérünk Urunk, adj igaz barátokat, akiket az igazi szeretet és az egymás sorsára való odafigyelés és megbecsülés tart össze.

KEDD: Világosság R.f. 2. Tizede.
   Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk.
                                       – Szent Pál – Efezusi levél 2,10 –

Imaszándék: Uram a Te alkotásod vagyunk, segíts, hogy minden nap téged szolgáljunk, hogy téged megvalljunk és a jót meg is tudjuk tenni.

SZERDA: Világosság R.f. 3. Tizede.
    Aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül.
                                   – Zsoltárok könyve 32,10 –

Imaszándék: Uram, sokszor tele vagyunk aggodalommal, úgy érezzük nem bírjuk elviselni terheinket. Segíts, hogy rád tudjuk szegezni a tekintetünket, és bízzunk a Te kegyelmedben, mert egyedül Te tudsz segíteni rajtunk!

CSÜTÖRTÖK: Világosság R.f. 4. Tizede.
   Nyugodj meg az Úrban és remélj benne! Ne haragudj arra, kinek siker kíséri útját, az emberre, aki gonoszságot művel, hogy elpusztítsa a szegényt és a gyengét.
                                    – Zsoltárok könyve 37,7 –

Imaszándék: Uram benned bízok, minden napomat átadom neked, minden nehézségemet, aggodalmaimat, te irányíts és te vezess, ne az én akaratom legyen, hanem a te szent akarotod!

PÉNTEK: Világosság R.f. 5. Tizede.
Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője! Te isteni Fiadnak a világmegváltásban társa lettél, s így királyságában is részesülsz! Felvétettél a mennybe, hogy az egész világ uralkodónője légy, s az emberiségnek az örök üdvösség kincseit nyújtsad! Felséges Királynőnk! Fogadd el alázatos hódolatunkat! Magasztalunk Téged, mert Te mindenben alá­zatos szívvel magasztaltad Istent, de mindenek fölé emelt a Hatalmas!
                                  – Hódolat, felajánlás és engesztelés a Világ Királynője Szeplőtelen Szívéhez –

Imaszándék: Uram, segítsd meg a Világba szétszóródott népünk fiait! Nagyasszonyunk és magyar szentjeink közbenjárására, álld meg a Kárpát-medencét!

SZOMBAT: Világosság R.f. 1. Tizede.
Engem keress és élsz!
                              – Ámosz próféta könyve 5,4. –

Imaszándék: Segíts Urunk, hogy Téged keressünk nap mint nap, segíts, hogy fel tudjuk ismerni akaratodat, hogy teljesíteni tudjuk azt, amire elhívtál minket!

VASÁRNAP: Világosság R.f. 2. Tizede.
   Megszánom a betegeket, és meggyógyítom őket.
                        – Máté Evangéliuma 14,14. –

Imaszándék: Köszönjük Urunk kegyelmedet, és kérünk, gyógyítsd meg csaladtagjaink és barátaink minden testi- lelki betegségét!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…