Amikor Isten az ajándékot késlelteti, erősíti a vágyakozásunkat; a vágyakozás által tágítja bensőnket; és amikor kitágítja, befogadóképessé teszi.
                                      – Szent Ágoston

   De az Istennel való találkozás fölébreszti a lelkiismeretemet, hogy többé ne csaljon meg önigazolással, ne önmagam és az engem meghatározó kortársaim visszatükrözője legyen, hanem oda tudjon hallgatni a jóra.
                                    – XVI. Benedek emeritus pápa

  Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedetedet,mégis tégy jót!
                                  – Kalkuttai Szent Teréz anya

  Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 350 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 351. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
A győzelem, amely diadalt arat a Világon: a mi hitünk!
                        – János Evangéliuma 5,4. –

Imaszándék: Uram, a kereső ember vívódásával a szívünkben sóhajtunk minden nap, hogy segítsd a szülőket, hogy életük olyan képeskönyv legyen amit a gyermekei szívesen olvasnak. Add, hogy a nagyszülőknek legyen türelmük az unokák imádkozni tanítására, hogy ezáltal felnőjön egy imádkozó generáció!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
  Csak akkor fogod meglátni, hogy hogyan cselekszik Isten, megmutatva mérhetetlenül nagy hatalmát, ha megtapasztalsz olyan dolgokat, amelyek emberi képességeidet meghaladjak!
                      – Bob Gass –

Imaszándék: Mennyei Atyám! Te a szavaddal teremtetted a világot, add, hogy megtapasztaljuk mérhetetlenül nagy hatalmadat és szeretetedet, hogy növekedjünk hitben és ezáltal tanúságot tegyünk Rólad!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
  Szentséges Atyánk, Teremtőnk, Megváltónk, Vigasztalónk és Üdvözítőnk, jöjjön el a Te országod, hogy Te uralkodj bennünk kegyelmeddel.
                     – Assisi Szent Ferenc –

Imaszándék: Uram, köszönjük mindazon kegyelmeket, amelyeket reánk árasztottál Atyánk!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
Áldott legyen az Úr, mert meghallgatta könyörgő szavam! Az Úr az én erőm és védőpajzsom, szívem benne bízott és segítséget kaptam, testem újjáéledt, szívből köszönöm Neki.
                  – Zsoltárok könyve 27,6-7 –

Imaszándék: Köszönöm Uram, hogy Te nem vagy közömbös gyermekeidhez, hanem mindig meghallgatod imáinkat. Add, hogy Rád tudjuk bízni életünket, hiszen Te vagy a mi gondviselő Atyánk!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
  Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját,…
               – Szent István király –

Imaszándék: Teremtő Atyánk! Áldd meg magyar nemzetünket, szabadítsd meg a gonosztól és segíts, hogy a Magyar Szent Korona Fénye és Ereje ragyogja be a Kárpát-medencét!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Neki pedig, aki a bennünk működő erővel mindent megtehet azon fölül is, amit kérünk vagy megértünk: dicsőség legyen az egyházban és Krisztus Jézusban minden nemzedéken át örökkön-örökké.
             – Szent Pál efezusi levél 3,20-21 –

Imaszándék: Jézus Krisztus! A Krisztusi Szeretet nevében kérjük az ifjúság védelmét minden emberellenes istenellenes befolyással szemben!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Új parancsot adok nektek: Szeressetek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressetek egymást ti is. Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.
             – János Evangéliuma 13, 34, –

Imaszándék: Uram! Köszönjük azt a szeretetet, amit értelmünkkel fől nem foghatunk, mert bár meg nem érdemeltük, meghaltál értünk a kereszten. Segíts kérünk a Te Szentlelked által, hogy eleget tudjunk tenni ennek a parancsnak, add, hogy felismerjenek minket, hogy a tanítványaid vagyunk!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…