10. szeptember, 2018Imalánc a családokért Családos imalánc – Háromszázötvenedik Hét – Szeptember 10 – 16. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   A természet törvénye maga az örök törvény, amely bele van oltva az eszes teremtményekbe és ezeket a céloknak megfelelő helyes cselekvésmódra irányítja, ezen Örök törvény pedig maga a mindenség alkotójának és kormányzójának, Istennek örökkévaló értelme.
                                       – XIII. Leó pápa

   A hallgatás türelem, amikor zúgolódás nélkül fogadod a szenvedést, amikor nem keresel emberi vigaszt, amikor nem aggódsz, hanem türelmesen várod, hogy a mag kicsírázzék, a hallgatás türelem.
Kalkuttai Szent Teréz anya

    Bármilyen élvezet kínálkoznék is érzékeid számára, hacsak nem szolgál Isten nagyobb dicsőségére, utasítsd el s maradj tőle ment szeretetből Jézus Krisztus iránt, akinek ebben az életben nem volt más öröme s nem is kívánt egyebet, mint megtenni a mennyei Atya akaratát. Ezt nevezte táplálékának és ételének.
                                      – Keresztes Szent János

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb)  a családos imalánc eddigi 349 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk!  Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Fájdalmas rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 350. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
   Rájöttem, a Jóisten az embert olyannak teremtette, hogy jól érezze magát akkor, amikor jó dolgokat tesz. Hiszek abban, hogy az ember igazi természete tehát az, hogy jó legyen. Ezért biztos vagyok abban, hogy előbb-utóbb a szeretet győzedelmeskedik majd a világban. Merjük hát szeretni egymást, kinyilvánítani az érzelmeinket, merjünk jók lenni és azt remélni, hogy minden jóra fordul!                                   
                                    –Böjte Csaba–

Imaszándék: A szülőknek add meg, Uram, a szeretetteljes türelmet, hogy gyermekeikben kibontakoztassa magát Jézus!

KEDD: Fájdalmas R.f. 2. Tizede. 
   Hittel és reménnyel indulunk a vigasztalan jelenből a bizonytalan jövő felé, mert tudjuk, hogy sorsunk fölött a gondviselő Isten őrködik, és mert tudjuk, hogy a szenvedésnek megváltó ereje van.                        
                                –Márton Áron–
Imaszándék: Istenünk, áldd meg gyerekeinket, a magyar jövő zálogát! Add, hogy téged megtapasztalva erősödjenek hitben és szeretetben, hogy biztos alapra  tudják építeni jövőjüket, országodat! 

SZERDA: Fájdalmas R.f. 3. Tizede. 
Legfőbb kincsünk az imádság, az Istennel való beszélgetés; hiszen ez találkozás és együttlét Istennel.
                               – Aranyszájú Szent János –

Imaszándék: Add, Uram, hogy észrevegyünk téged testvéreinkben! 

CSÜTÖRTÖK: Fájdalmas R.f. 4. Tizede.          
   A hosszú sötétség után az Úr megmutatja irgalmát!”
                          – Don Matteo –
Imaszándék: Add Uram, hogy napi tapasztalatban legyünk Veled!

PÉNTEK: Fájdalmas R.f. 5. Tizede. 
A szívem nyugodt, Istenem, a szívem nyugodt, énekelek neked és zsoltározok.                                             
                     – Zsoltárok, 57, 8
Imaszándék: Tisztítsd meg, Urunk, cselekedeteinket, hogy nyugodtabbak legyünk és közelebb kerüljünk hozzád!

SZOMBAT: Fájdalmas R.f. 1. Tizede. 
Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény.                                            – Szent Pál levele az Effezusiakhoz 4,23-24 –

Imaszándék: Uram, mindennapomat a Szentlélek vezetésében akarom megélni. Segíts, hogy rá tudjak hagyatkozni!

VASÁRNAP: Fájdalmas R.f. 2. Tizede. 
De, ha a bűnös szakít minden bűnével, amelyet elkövetett, megtartja parancsaimat, a törvényhebbé elkövetett gonoszságaira, az igazságért, amelyet tettekre váltott, élni fog.
                     – Ezekiel Könyve, 18, 21-22–
Imaszándék: Add, Uram, hogy szentgyónásaink által szakítani tudjunk minden bűnünkkel és tettekre tudjuk váltani neked tetsző jó elképzeléseinket!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…