Tanuljatok meg uralkodni magatokon: ez a módja, hogy sok barátotok legyen, ellenségeitek pedig egy se.
                                – Bosco Szent János

   Ha vonzódom Jézushoz, ha hangja felmelegíti szívemet, ezt az Atyának köszönhetem, aki belém ültette a szeretet, az igazság, az élet és a szépség iránti vágyat és Jézus mindezt együttesen jelenti.
                               – Ferenc pápa

   Aki szeretetből fölvesz egy biztostűt, megtéríthet vele egy lelket. Micsoda titok!
                               – Lisieux-i Kis Szent Teréz

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 384 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 385. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
A hit tehát, melyről beszélek, a következő: higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban,…
                        – Szent István király –

Imaszándék: Erősítsd, Urunk, hitünket!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Ó bárcsak embernek ismernék magukat az emberek, s aki dicsekszik, az Úrban dicsekednék.
                       – Szent Ágoston –
Imaszándék: Segíts, Urunk, felismernünk kicsinységünket, mert minden jó Tőled származik! Hála, Neked, érte!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
A helyes beszéd kegyelméért is esdeklek!
                     – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Adj, Uram, ajkamra tiszta, helyes, értelmes és neked tetsző szavakat!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
Ezért szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy az Isten tőlünk hallott igéjét nem emberi tanításként fogadtátok, hanem – amint valóban az – Isten igéjeként, amely bennetek, hívőkben munkálkodik.
                    – Szent Pál apostol –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy a Te igédet hírdetőktől a Te szavadat és üzenetedet hallják meg az emberek!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
Mikor azt kellett látnom, hogy új kegyelmeket kapok, habár oly rosszul fizettem az előbbiekért: ez reám nézve rettenetes gyötrelem volt, s azt hiszem az volna minden olyan emberre nézve, akinek csak némi fogalma van arról, hogy mi az Isten iránti szeretet; már pedig ehhez elég, ha valakinek természete hajlik az erényekre.
                   – Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy készek legyünk a Te kegyelmeid befogadására és azok közvetítésére!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Ő előbb szeretett és előbb szeret minket; emiatt tudunk mi is szeretettel válaszolni.
                   – XVI. Benedek emeritus pápa –
Imaszándék: Adj, Urunk, erőt, hogy a Te szeretetdből táplálkozva helyesen szeretni tudjunk személyválogatás nélkül!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Maradj állhatatosan benne, megfeledkezve minden egyébről. Mert hacsak nem kötelességed velük foglalkozni, kedvesebb dolgot cselekszel Isten előtt, mikor önmagadat őrzöd és tökéletesíted, mint ha valamennyit megszereznéd. Hiszen “mit használ az embernek, ha megnyeri az egész világot, lelkének pedig kárát vallja”.
               – Keresztes Szent János –
Imaszándék: Belefeledkezni és Istenben maradni annyit jelent, mint megélni azt, amit ő szeret és akar. Add, Urunk, hogy keressük, találjunk rá és teljesítsük is mindazt, amit elvársz tőlünk!

Keresés a honlapon…