Ha vonzódom Jézushoz, ha hangja felmelegíti szívemet, ezt az Atyának köszönhetem, aki belém ültette a szeretet, az igazság, az élet és a szépség iránti vágyat és Jézus mindezt együttesen jelenti.
                                         – Ferenc pápa

   Ahol tévedés, oda igazságot, ….
                                        – Assisi Szent Ferenc

   Ha pedig jó vagyok, nem egyéb a vallomásom neked, mint hogy ezt ne a magam érdeméül rójam, mert “Te Uram, az igazat meglátod”, de előbb “a bűnöst megigazulttá teszed”.
                                       – Szent Ágoston

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 387 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az    imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 388. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Ma igen nagy figyelmet fordítok fellépésemre: senkit sem bírálok, sőt arra sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak, vagy kijavítsak, csak magamat.
                                – XXIII. János pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy imádkozni tudjunk, azokért akik ellenünk vétenek! Add, hogy ne kövessük példájukat, hanem szeretettel és a Te igazságoddal válaszoljunk megnyilvánulásaikra!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Mikor kiléptem a gyóntatószékből oly könnyű és boldog voltam, soha nem éreztem lelkemben ennyi örömöt. Ettől fogva minden nagyobb ünnepen visszatértem a gyóntatószékbe és igazi ünnep volt számomra valahányszor oda beléptem.
                              – Lisieux-i Kis Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy gyakran kérjünk Tőled tanácsot és lelki tisztogatást lelkivezetőinken keresztül a gyóntatószékben! !

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
És ha emiatt üldözést szenvedne valakiktõl, csak annál jobban szeresse az illetőket Istenért. Mert aki inkább vállalja az üldöztetést, semhogy elszakadjon testvéreitõl, az igazán megmarad a tökéletes engedelmességben.
                            – Assisi Szent Ferenc –
Imaszándék: Add, Uram, hogy a Te tanításodat követve szeretni tudjunk!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
   Jósággal közeledsz a jóhoz, az igazhoz igaz vagy.
                        – Szent István király –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy a Te jóságoddal és a Te igazságoddal tudjunk közeledni másokhoz! !

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
   Ha pedig valaki felsorolja előtted igaz érdemeit, mi mást sorol fel, mint ajándékaidat?
                        – Szent Ágoston –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy mindig felismerjük: a jó, ami éegvalósul, az csakis a Te érdemed!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Ne mondjátok, hogy nem vagytok méltók. Igaz, nem vagytok azok, de szükségtek van Őrá.
                        – Viennai Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy alázatosak tudjunk lenni!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Senki nem tud igazán örülni, ha nincs benne szeretet.
                      – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Tökéletesítsd, Urunk, szeretetünket, hogy ezáltal örömünk teljesedjen!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…