A bolondok sem méltók arra, hogy vitatkozzunk velük. Így vagyunk azokkal, akik tagadják Isten létét.
                              – Aranyszájú Szent János

   Méltánytalanságot ne tégy; ha pedig veled szemben követték el, békén tűrd el.
                             – Szent Benedek

   A szeretet sír és óhajt;… S ez a láng maga az élet: másra nem lehet szükséged!
                            – Szent Bernát

  Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 383 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 384. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Édes Jézusom, békesség Fejedelme és a nagy tanács Angyala, légy vezérem és őröm vándorutamon, hogy meg ne inogjak és el ne tévedjek mellőled.
                                 – Szent Gertrúd –

Imaszándék: Óvj meg, Istenünk, a tévutaktól és erősítsd hitünket!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
A rágalmazó nyelve egyetlen szúrásával rendszerint három gyilkosságot követ el. Megöli lelki gyilkossággal a maga lelkét, azét, aki hallgatja, s kioltja az életét annak, akit rágalmaz…
                                – Szalézi Szent Ferenc –

Imaszándék: Segíts bennünket, Urunk, hogy kerülni tudjuk a rágalmazás bűnét!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
Te adod a keresést, add, hogy megtaláljalak.
                              – Szent Anzelm –
Imaszándék: Áldd meg, Istenünk, érezhető jelenléteddel mindazokat, akik Téged keresnek!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
A család a munka első iskolája.
                             – Szent II. János Pál pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy a keresztény családokban az ifjú nemzedék megtanulja, megszeresse az élethez szükséges munkát!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
Az adásnak önmaga az isteni jutalma. Lehet az embernek erényes cselekedete, de a szeretet érzülete nélkül még sincs benne igazság.
                            – Szent Ferenc –
Imaszándék: Segíts, Urunk, hogy cselekedeteinket ne a megszokások, az unalom, a mások megvetése, hanem az erények és a szeretet jellemezze!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Legyenek kifogástalanok az ifjak is minden szempontból, mindenek előtt a tisztaságra legyen gondjuk, zabolázzák meg magukat és tartózkodjanak minden rossztól.
                          – Szent Polikárp –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy fiataljaink törekedjenek a tiszta életre!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Kapaszkodj Istenbe, mint a madár: amikor énekel, remeg alatta az ág, de tudja, hogy tud repülni.
                         – Bosco Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne csak a megprbáltatások idején kapaszkodjunk Beléd, hanem minden pillanatban, hogy szárnyalni tudjunk Feléd!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…