Legyen derű az arcodon, a szemedben, és a köszönésed melegében.
                          – Kalkuttai Szent Teréz anya

   Ha meg akarod találni lelked békességét és örömét s amúgy igazában akarsz szolgálni Istennek, ne elégedjél meg azzal, hogy egyszer már mindent elhagytál, mert hiszen könnyen lehetséges, hogy újra meg vagy rakva bilincsekkel, jobban, mint annakelőtte.
                                            – Keresztes Szent János

   Amiként testi szemünk fényessé lesz, mihelyt a fényt megpillantja, úgy ragyog és tündöklik az Isten felé forduló lélek is, szavakkal le nem írható isteni fényben. Persze azt az imádságot értem, amelyik a szív mélyéből fakad, nem pedig csak bizonyos megszokásból történik: nem meghatározott alkalmak és időközök szabják meg, hanem éjjel és nappal szünet nélkül tör elő.
                                         – Aranyszájú Szent János

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 388 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 389. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Mária valóban minden hívő ember anyja lett. Az ő anyai jóságához és szűzi tisztaságához és szépségéhez jönnek az emberek minden korban és minden földrészről nyomorúságukban és reményükben, örömeikben és szenvedéseikben, magányosan és közösségben. És mindig megtapasztalják az ő jóságának ajándékát, megtapasztalják a kimeríthetetlen szeretetet, melyet Mária a szívéből oszt szét.
                                    – XVI. Benedek emeritus pápa –
Imaszándék: Az Egyház Anyja, könyörögj értünk, hogy tudjunk őszintén szeretni, Istennel együtt gondolkodni, Istent magasztalni másokkal együtt!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Milyen szép az a hivatás, amelynek a lelkek számára rendelt só megőrzése a célja! Mivel imáinak és áldozatainak egyetlen szándéka az, hogy az apostolok apostolai legyünk, imádkozva értük, amíg evangelizálják a lelkeket szavaikkal és mindenek felett példaadásukkal.
                                   – Lisieux-i Kis Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy irántad való szeretetből imádkozzunk a Te földi segédeiért, kik a Te szőlődben dolgoznak!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
Lám, a hízelgő barátok rontanak, a nyeles ellenségek pedig rendesen javítanak rajtunk.
                                   – Szent Ágoston –

Imaszándék: Add, Uram, hogy megbocsássunk és imádkozni tudjunk ellenségeinkért, főleg azokért, akik lelki előmenetelünket eredményezték!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
   A helyes beszéd kegyelméért is esdeklek!
                                  – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne a fecsegés tölcse ki beszédünket, hanem a megfontolt, Istennek tetsző szavak!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
Mi azonban kik a nappalé vagyunk, legyünk józanok, és öltsük föl a hit és a szeretet páncélját, sisakként pedig az üdvösség reményét.
                                – Szent Pál apostol –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy gondolatainkban és tetteinkben is a Te szolgálatodban szorgoskodjunk!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Mikor elgondoltam, mily rosszul fizettem én azokért a sebekért, oly fájdalom fogott el, hogy azt hittem, megreped a szívem. Odaborultam és sírva-zokogva könyörögtem neki, erősítsen meg már engem egyszer végre-valahára, hogy soha többet meg ne bántsam.
                               – Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne sebeinket nyaldossuk, hanm Téged és szeretett nyájadat alázatosan szolgálni tudjunk!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
   Tartsa mindig észben, hogy mindaz, ami önnel történik, legyen az akár előny, akár hátrány, Istentől jön, hogy így sem az előbbi ne menjen a fejébe, sem az utóbbi el ne csüggessze.
                           – Keresztes Szent János –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy az élet viharaival a Te akaratod szerint fel tudjuk venni a harcot, mert semmi sem történik a Te tudtod nélkül!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…