Ha megtisztítanád lelkedet az idegen birtoklástól és vágyaktól, lélekben értenéd meg a dolgokat; ha pedig elfojtanád az ezekre irányuló vágyakat, akkor amúgy igazában élveznéd őket, amennyiben megértenéd bennük azt, ami bizonyos.
                             – Keresztes Szent János

   Amikor kimondom e szót: imádság, ne szavak egymásutánjára gondolj, hiszen az sóvárgás az Isten után, szavakba nem önthető, kimondhatatlan áhítat, nem is emberi teljesítmény, hanem az isteni kegyelem műve.
                           – Aranyszájú Szent János

   Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a Tiéd!
                          – Füle-i Szent Miklós

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 380 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 381. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Engedd, irgalmas Isten, hogy mindazt, ami Neked tetszik, hőn óhajtsam, okosan keressem, igazán megismerjem, tökéletesen megtegyem Neved dicséretére és dicsőségére.
                        – Aquinói Szent Tamás –

Imaszándék: Segíts, Istenem, felismernem akaratodat és adj erőt, hogy teljesítsem azt!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap és minden időben.
                        – Szent Patrik –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy őszinte szívvel kérjük másokra a Te áldásodat!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő.
                       – XXIII. János pápa –
Imaszándék: Istenünk, segíts hogy önzetlenségünk minden emberre kiterjedjen!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
   Add, hogy úgy felismerjelek, mint a tanítványok a kenyértöréskor: az eucharisztikus egyesülés legyen világosság, mely megtart engem; legyen egyetlen boldogsága szívemnek.
                      – Szent Pio atya –
Imaszándék: Segíts, Urunk, mindahányszor, amikor szentmisén veszünk részt tudjunk befogadni Téged, aki elevenen megjelensz az áldozatban!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
De hogy az ítélet az ész dolga, nem pedig az akaraté, afölött senki sem kételkedik.
                      – XIII. Leó pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne ítélkezzünk mások felett!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
  Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal.
                     – Szent János apostol –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy csakis neked szolgáljunk!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Az a bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti, hogy bármit kérünk is akarata szerint, meghallgatja.
            – Szent János apostol –
Imaszándék: Segíts, Urunk, olyat kérnünk tőled, ami neked is tetszik!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…