Ma elvégzem a napi jótettet, és senkinek sem dicsekszem vele.
                         – XXIII. János pápa

   Ha gazdag lettem volna, képtelen lettem volna éhező szegényt látva, nem adni neki azonnal javaimból valamit.
                        – Lisieux-i Kis Szent Teréz

   Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, minthogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük.
                        – Szent István király

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 379 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 380. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
   Tehát nem szörnyűség ez, hogy részben akarunk, részben nem akarunk, hanem a lélek gyengesége, mert hiába támaszkodik az igazságra, nem tud szárnyra kapni, ha a megszokás terhe lenyomja.
                      – Szent Ágoston –
Imaszándék: Erősítsd lelkünket, Urunk, hogy ne a megszokás, hanem az irántad való szeretet irányítsa tetteinket!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
A lélek valóságát az öntudat tárja föl: az öntudatba ugyanis a lélek megvilágított módon van jelen önmaga számára.
                     – Aquinói Szent Tamás –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy megtapasztaljuk akaratod szerint a Te világosságodat!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
Ne is aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok.
                     – Szent Pál apostol –
Imaszándék: Istenünk, segíts ébernek lenni a világban!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
Ha egyszer az Úr erőt adott és sikerült magamat rászánnom arra, hogy az ő szolgálatában megtegyek valamit, már e földi élet folyamán is úgy megfizet érte Ő Szent Felsége, hogy azt csak az olyan ember tudja megérteni, akinek magának is kijutott ebből az örömből.
                       – Avilai Szent Teréz –

Imaszándék: Segíts, Urunk bennünket, hogy kitartsunk jó elhatározásaink mellett és tegyük is meg a Te dicsőségedre!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
   De hogy az ítélet az ész dolga, nem pedig az akaraté, afölött senki sem kételkedik.
                    – XIII. Leó pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy ne ítélkezzünk mások felett!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Legyen derű az arcodon, a szemedben, és a köszönésed melegében.
                    – Kalkuttai Szent Teréz anya –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy felismerjük, hogy a legjobb bar’tunk Te vagy!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Ha megtisztítanád lelkedet az idegen birtoklástól és vágyaktól, lélekben értenéd meg a dolgokat; ha pedig elfojtanád az ezekre irányuló vágyakat, akkor amúgy igazában élveznéd őket, amennyiben megértenéd bennük azt, ami bizonyos.
                   – Keresztes Szent János –
Imaszándék: Segíts, Urunk, hogy a minel többen el tudják végezni húsvéti szentgyónásukat!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…