És azért minél jobban egyesül valaki az isteni akarattal, annál nagyobb lesz a szeretete.
                                – Liguori Szent Alfonz

   Inkább akarok a föld leghitványabb férge lenni Isten akaratával, mint szeráf a magaméval.
                             – Boldog Suzo Henrik

   Többet ér egy áldott legyen az Isten a balsorsban, mint ezer hálaadás akkor, mikor dolgunk jól megy.
                            – Boldog Avila János 

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 344 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Világosság rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 345. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Világosság R.f. 1. Tizede.
Az okozott lelki kárt igyekezzünk jóvá tenni buzgósággal, áldozatos munkával, hitvalló hűséggel és bátor helytállással[…]. Vétkezni: a gyöngeség jele. Az elkövetett hibát beismerni, bánni és jóvátenni: férfias magatartás, a lelki erő jele.
                           – Márton Áron püspök –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy ha szóval, cselekedettel vagy mulasztással, megbántottuk embertársainkat legyen bátorságunk bocsánatot kérni és cselekedeteinket jóvátenni!

KEDD: Világosság R.f. 2. Tizede.
Mi mindent meg nem cselekszik Isten azoknak az életében, akik maradéktalanul bíznak benne.
                           – Hudson Taylor –

Imaszándék: Add, Uram, hogy tudjam rádbízni életem minden területét, cselekedd meg bennem azt, amire elhívtál engem!

SZERDA: Világosság R.f. 3. Tizede.
Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.
                         – Szent Pál apostol levele a rómaiakhoz 12,2 –

Imaszándék: Formálj engem Uram a Te Szentlelked által, hogy ne világi dolgok szerint éljek, hanem meg tudjam tenni azt, amit akaratod szerint cselekednem rendeltél!

CSÜTÖRTÖK: Világosság R.f. 4. Tizede.

   Az igazságot nem elég kimondani, az igazságot meg kell élni, cselekedni kell…
                      – Orbán László egyetemi lelkész –

Imaszándék: Tégy minket, Urunk, cselekvő emberekké! Ne azért lázadozzunk, hogy életünkben kihívások vannak, hanem annak örüljünk, hogy olyankor mindig velünk vagy!

PÉNTEK: Világosság R.f. 5. Tizede.

   Tanulj a múltadból, a hibáidból, oldd meg, amit meg lehet. Azután engedd el, amit el kell.
                        – J. Meyer –

Imaszándék: Add, Uram, hogy tanuljak a múltban elkövetett hibáimból és tudjam jóvátenni azt, amit elkövettem! Add, hogy meg tudjak bocsájtani embertársaimnak és magamnak.

SZOMBAT: Világosság R.f. 1. Tizede.

“Mindazt, amit az én nevemben kértek az Atyától, Ő megadja nektek.”  Soha nem gondoltunk volna arra, hogy Istentől saját Fiát kérjük.
                      – Viennai Szent János –

Imaszándék: Atyánk, te elküldted nekünk egyszülött Fiadat, hogy nekünk adja Önmagát! Mi mit vagyunk hajlandók Neked adni?

VASÁRNAP: Világosság R.f. 2. Tizede.
   Ha nem Atyám tetteit viszem végbe, ne higgyetek nekem. De ha azokat viszem végbe, akkor ha nekem nem hisztek, higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és értsétek: az Atya bennem van s én az Atyában vagyok.
                    – János Evangéliuma 10,37-38 –

Imaszándék: Erősítsd meg, Urunk, beléd vetett hitünket, életünkben véghezvitt tetteidért pedig dicsőítsük Mennyei Atyánkat!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…