Csak aki az Isten akaratát teljesíti, az marad meg örökre.
                            – Szent János apostol –

Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valónkat, bennünk minden a Tied legyen: értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk.
                           – Szent Pio atya –

A szeretetnek az a fő hatása, hogy egyesíti azok akaratát, kik egymást szeretik, úgyhogy azután már egy és ugyanaz lesz az akaratuk.
                           – Areopagita Szent Dénes –

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 391 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 390. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Az az ember, aki Isten akaratára való tekintet nélkül a maga akarata szerint akar cselekedni, a bálványimádásnak egy nemét követi el, mivel akkor Isten akaratának imádása helyett bizonyos módon a maga akaratát imádja.
                      – Liguori Szent Alfonz –

Imaszándék: Segíts, Urunk, különbséget tenni a Te akaratod és csak a mi akaratunk szerinti tetteink között! Add, hogy ki tudjuk választani a helyes utunkat!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Nem tudom, mi vár rám. Csak egyet tudok biztosan: az Úr sohasem szegi meg ígéretét. Jézus mindig azt mondogatja: „Ne félj, szenvedést hozok rád, de erőt is adok hozzá.
                   – Szent Pio atya –

Imaszándék: Add, hogy megtanuljuk, hogy soha sem vagyunk egyedül!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
   Az alkalmazkodás azt hozza magával, hogy akaratunkat Isten akaratához fűzzük, de az egyesülés többet jelent: azt, hogy az isteni akaratból s a magunk akaratából egyet alkotunk úgy, hogy nem akarunk mást, mint amit Isten akar s egyedül Isten akarata a mi akaratunk.
                            – Liguori Szent Alfonz –
Imaszándék: Add, Uram, hogy szeressük és megtegyük, amit Te akarsz!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
Ne haragítsd meg az Urat azzal, hogy nem tisztítod meg lakását.
                            – Aranyszájú Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy lelkünk tisztasága mindennél fontosabb legyen!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
   Szabadság és gazdagság az isteni törvényen alapszik, igazi szegénység és szolgaság pedig a törvény megszegése után keletkezik.
                          – Nazianzi Szent Gergely –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy felismerjük és elkerüljük a szolgaság felé vezető utakat!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
A hallgatás kedvéért néha még a jó beszédektől is tartózkodnunk kell, mennyivel inkább kell a bűnnek büntetése miatt a rossz szavakkal felhagynunk.
                       – Szent Benedek –

Imaszándék: Segíts, Urunk, hogy kevesebbet, értelmesebbet és a lélek szerint hasznosabbat és ne fölöslegeset mondjunk!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Ne azokat szemléld, amik láthatók, hanem a láthatatlanokra ügyelj; mert amik láthatók, azok mulandók is; amiket azonban nem láthatunk, azok örökkévalók.
                      – Szent Ambrus –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy a világ zaja ne nyomja el a Te hangodat!