Az ember nagyra van teremtve – Isten számára van teremtve, arra, hogy ő töltse be az embert.
                               – XVI. Benedek emeritus pápa

    Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolják, mégis építs!
                               – Kalkuttai Szent Teréz anya

    Maradj állhatatosan benne, megfeledkezve minden egyébről. Mert hacsak nem kötelességed velük foglalkozni, kedvesebb dolgot cselekszel Isten előtt, mikor önmagadat őrzöd és tökéletesíted, mint ha valamennyit megszereznéd. Hiszen “mit használ az embernek, ha megnyeri az egész világot, lelkének pedig kárát vallja”.
                              – Keresztes Szent János

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 390 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Fájdalmas rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 390. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
Add, hogy büntetéseidet itt a bűnbánat szellemében fogadjam.
                        – Aquinói Szent Tamás –

Imaszándék: Áldd meg, Uram, papjaidat, hogy a bűnbánat szentségének kiszolgáltatásakor igazán Téged, a Te irányításaidat tudják közvetíteni a gyónók számára!

KEDD: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is lelkem, azt kívánom számodra a vigasz helye és a szeretet fészke legyen.
                          – Szent Pio atya –
Imaszándék: Urunk, maradjj velünk, hogy jobban tudjunk szeretni!

SZERDA: Fájdalmas R.f. 3. Tizede.
Imádságod közben ne figyelj az ellenség kísértésére, hanem helyezd szívedet szilárdan az ima szavaiba, azzal a bizonyossággal, hogy azokban a Szent Lélek kincsei vannak elrejtve: az igazságosság, a világosság, az élő tűz, a bűnök bocsánata, a szív békéje és öröme, élet és üdvösség.
                       – Kronstadti Szent János –
Imaszándék: Add, Uram, hogy imádság közben Terád tudjak figyelni!

CSÜTÖRTÖK: Fájdalmas R.f. 4. Tizede.
   Ahogy a magvető nem tesz különbséget a földre vonatkozóan, hanem egyszerűen mindenütt vet, éppúgy te is egyformán intézed tanításod a gazdaghoz, a szegényhez, a bölcshöz, a tudatlanhoz, a buzgóhoz, a lustához, a bátorhoz és a gonoszhoz.
                         – Aranyszájú Szent János –
Imaszándék: Segíts, Uram, hogy irántam való szeretetedet azzal háláljam meg, hogy szeretem a körülöttem élőket!

PÉNTEK: Fájdalmas R.f. 5. Tizede.
   Minden test olyan, mint a fű, a dicsősége, mint a rét virága. Elhervad a fű, s lehull a virága, de az Úr szava örökre megmarad.
                        – Szent Péter apostol –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy felismerjük a Te szavadat és hallgassunk rá!

SZOMBAT: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
Mert haragjában az ember nem azt teszi, ami az Isten előtt igazságos.
                      – Szent Jakab apostol –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy ha fel is gerjed haragunk embertársunk elllen, meg tudjunk neki bocsátani és a Te akaratod szerint békességben éljünk!

VASÁRNAP: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Aki azt mondja: “ismerem”, de a parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs meg benne az igazság.
                                               – Szent János apostol –

Imaszándék: Óvj meg minket, Urunk, a hazug beszédtől és az álnokságtól!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…