Az emberi cselekvés szabadságának tiszteletben tartása a legjobb eszköze annak, hogy az embereket jóakaratúvá, alázatossá és a jótanács elfogadására készségessé tegyük.
                      – XXIII. János pápa

   Végül azt is jelenti, hogy nem csüggedünk el hibáink miatt, mert a gyermekek gyakran esnek, de túl kicsik ahhoz, hogy nagy bajt okozzanak maguknak.
                     – Lisieux-i Kis Szent Teréz

   Igazán tisztaszívűek azok, akik a földieket megvetik, az égieket keresik és nem szűnnek meg tiszta szívvel és lélekkel imádni és szemlélni az Urat, az élő és igaz Istent.
                     – Assisi Szent Ferenc

Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 374 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Fájdalmas rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 375. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, minthogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük.
                  – Szent István király –

Imaszándék: Segíts, Urunk, hogy hitünket imával, böjttel és másokon való segítséggel is erősítsük!

KEDD: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Megérezte szívében jelenlétedet, magaviseletének szent gyümölcsei tanúskodtak erről.
               – Szent Ágoston –

Imaszándék: Segíts, Urunk, felismernünk, hogy szívünkben jelen vagy és így teremhessük a Te szereteted gyümölcseit!

SZERDA: Fájdalmas R.f. 3. Tizede.
   Az ember a szellemi lélek birtoklása által lesz emberré.
             – Aquinói Szent Tamás –

Imaszándék: Kérlek, Uram, segíts, hogy mindig alázatosan fogadjam el a tapasztaltabbak tanítását!

CSÜTÖRTÖK: Fájdalmas R.f. 4. Tizede.
Nem félek a számüzetéstől, sem a szegénységtől, sem a kínzásoktól, sem a haláltól, mert az Isten segítségével minderre kész a szívem az Apostoli Szék iránti engedelmességemért és az én Anyám, Krisztus Egyházának a szabadságáért.
            – Szent Anzelm –

Imaszándék: Add, Uram, hogy irántad és Szűzanyánk iránt érzett szeretetünket azzal bizonyítsuk, hogy elfogadjuk az élet kellemetlen részét is, ha az szent Akaratoddal megegyezne!

PÉNTEK: Fájdalmas R.f. 5. Tizede.
Ezért szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy az Isten tőlünk hallott igéjét nem emberi tanításként fogadtátok, hanem – amint valóban az – Isten igéjeként, amely bennetek, hívőkben munkálkodik.
          – Szent Pál –

Imaszándék: Segíts, Urunk, hogy tanításodra érdeklődéssel figyeljünk és igyekezzünk meg is valósítani életünkben!

SZOMBAT: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
Biztosra veszem, hogy nagy csapásokat kerülhetnénk el, ha belátnók, hogy nem az emberektől kell őrizkednünk, hanem csakis a Te megbántásodtól.
         – Avilai Szent Teréz –

Imaszándék: Segíts, Istenem, hogy ne az emberek véleményéhez, hanem a Tiedhez igazítsuk cselekedeteinket, mert Te a rejtekben is látsz!

VASÁRNAP: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Éppen így fertőzi be az akarat a szabadságot és visszaél vele, amidőn valamire törekszik, ami az ésszel, amelytől függ, ellenkezik.

        – XIII. Leó pápa –

Imaszándék: Adj, Istenem tiszta értelmet, hogy igazságaidat felismerjük, hogyerős akarattal ezekhez ragaszkodjunk!