Isten azért engedi az árnyékot, hogy a fény ragyogása annál inkább érvényre jusson.
                             – XXIII. János pápa

   Mondta gyakran nekem – maga hegyet akar megmászni, a jó Isten pedig azt akarja, hogy leszálljon a termékeny völgy mélyére, ahol megtanulja az önmegvetést.
                             – Lisieux-i Kis Szent Teréz

   Boldog a szolga, aki nem a jutalom reményében beszél, nem tárja fel minden gondolatát és késedelmes a szólásra, és bölcsen megfontolja, mit kell mondania és felelnie.
                            – Assisi Szent Ferenc

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 377 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Világosság rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 378. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Világosság R.f. 1. Tizede.
Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját.
                       – Szent István király –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy büszkék lehessünk gyakorlati erénykoronánkra!

KEDD: Világosság R.f. 2. Tizede.
Hiszem, hogy teljesítetted már kérésemet, de ,,szájam önkéntes áldozataiban leld Uram, kedvedet”.
                     – Szent Ágoston –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy abban leljük örömünket, amit te elvársz tőlünk!

SZERDA: Világosság R.f. 3. Tizede.
Amikor Urunk lakást vesz egy lélekben, boldog, hogy eltöltheti örömmel és boldogsággal.
                      – Viennai Szent János –
Imaszándék: Urunk, Istenünk, add, hogy vegyük észre a Te jelenlétedet, hogy örülni és szolgálni tudjunk Neked!

CSÜTÖRTÖK: Világosság R.f. 4. Tizede.
   Minden igyekezeteddel használd fel mindazt, ami feladatod jó ellátásához szükséges.
                 – Borromeo Szent Károly –
Imaszándék: Add, Istenünk, hogy feladatainkat minnél inkább a Te tetszésed szerint oldjuk meg!

PÉNTEK: Világosság R.f. 5. Tizede.
Hiszen éppen azért távozott el tőled egy időre, hogy visszakapjad mindörökre.
                – Szent Pál apostol –
Imaszándék: Segíts, Atyánk, hogy adjuk meg mindenki szabadságát, hogy az emberek ne nekünk, hanem neked tudjanak szolgálni!

SZOMBAT: Világosság R.f. 1. Tizede.
Ó nem, Élete az összes életeknek, te nem fosztasz meg életétől senkit azok közül, akik reád bízzák magukat, s akik barátjuknak választanak Téged, hanem még a test életét is jobb egészségben tartod fenn, a léleknek pedig visszaadod az övét.
               – Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy csak abban érezzük magunkat felszabadultnak, amit Te egyénenként nekünk szántál !

VASÁRNAP: Világosság R.f. 2. Tizede.
Ami különösen az erkölcsöket illeti, az evangélium parancsolatai nemcsak messze fölülmúlják a pogányok minden bölcsességét, hanem az embert oly szentségre hívják és vezérlik, amelyről a régiek nem is álmodtak, és őt Istenhez közelebb hozva egyszersmind magasabb szabadságban részesítik.
               – XIII. Leó pápa –
Imaszándék: Segíts, Urunk, felfognunk, hogy törvényeidet a mi megsegítésünkre adtad!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…