Akarod, hogy értelmed alkalmas legyen legyőzni szenvedélyeidet? Rendeld alá a nagyobbnak, és legyőzi az alacsonyabbat: és béke lesz benned: valóságos, biztos, rendezett.
                              – Szent Ágoston

   Tehát maga a dolgok rendje követeli, hogy e szent napok alatt ahhoz intézzük imáinkat, aki fájdalmas szenvedésével és halálával eltörölte nemcsak a bűnöket, minden meghasonlás, nyomor, egyenetlenség forrását és kútfejét, hanem kiontott vérével az emberi nemet Atyjának kegyelmébe visszavitte, a béke ajándékait osztogatta: Ő a mi békességünk, aki a kettőt eggyé tette.
                               – XXIII. János pápa

   A szeretet fölemelkedéséhez és belső tisztulásához hozzátartozik, hogy a szeretet most már véglegességet akar, mégpedig kettős értelemben: a kizárólagosság értelmében – „csak ez az egy ember” – , és az „örökre” értelmében.
                              – XVI. Benedek emeritus pápa

Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 373 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Világosság rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 374. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Világosság R.f. 1. Tizede.
Ha meg akarod találni lelked békességét és örömét s amúgy igazában akarsz szolgálni Istennek, ne elégedjél meg azzal, hogy egyszer már mindent elhagytál, mert hiszen könnyen lehetséges, hogy újra meg vagy rakva bilincsekkel, jobban, mint annakelőtte.
                         – Keresztes Szent János –

Imaszándék: Segíts, Urunk, megélni hitünket fenntartások és kitérők nélkül!

KEDD: Világosság R.f. 2. Tizede.
Add, hogy büntetéseidet a bűnbánat szellemében fogadjam, jótéteményeidet pedig földi zarándoklásomban kegyelmeddel jól felhasználjam.
                        – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy megértsem és felhasználjam irányításaidat!

SZERDA: Világosság R.f. 3. Tizede.
Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne essek.
                       – Szent Pio atya –

Imaszándék: Kérlek, Uram, segíts, hogy elgyengüléseim ne uralkodjanak el rajtam, hanem tovább tudjak lépni segítségeed által!

CSÜTÖRTÖK: Világosság R.f. 4. Tizede.
Egyedül szeretetedért akarok dolgozni, azzal az egyetlen céllal, hogy neked örömöt szerezzek, hogy vigasztaljam Szent Szívedet, és lelkeket mentsek, akik majd mindörökre szeretnek téged.
                    – Lisieux-i Kis Szent Teréz –

Imaszándék: Add, Uram, hogy ne csak a magam, hanem a mások üdvösségét is munkáljam!

PÉNTEK: Világosság R.f. 5. Tizede.
Szilárdan hiszek abban – akkor is ha a tények az ellenkezőjét mutatják- hogy az Isteni Gondviselés úgy törődik velem, mintha egyedül volnék a világban.
                    – XXIII. János pápa –

Imaszándék: Nagy szükségeinkben juttasd, Urunk, eszünkbe, hogy Te mindig mellettünk vagy gondviseléseddel!

SZOMBAT: Világosság R.f. 1. Tizede.
És ha emiatt üldözést szenvedne valakiktõl, csak annál jobban szeresse az illetőket Istenért. Mert aki inkább vállalja az üldöztetést, semhogy elszakadjon testvéreitõl, az igazán megmarad a tökéletes engedelmességben.
                 – Assisi Szent Ferenc –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy szeretni tudjuk azokat, akik ellenszenvesen viselkednek velünk!

VASÁRNAP: Világosság R.f. 2. Tizede.
A hit tehát, melyről beszélek, a következő: higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. 
                           – Szent István király –

Imaszándék: Jézusunk, add, hogy egyre jobban hinni tudjak

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…