Viszont a jóknak örömöt szerez, ha a bűntől már megtisztultak régi gonoszságát hallják. Nem a gonoszság gyönyörködteti őket, hanem az, hogy volt, de már nincs gonoszság.
                        – Szent Ágoston

   Megvan a kísértés, hogy önmagunkat helyezzük a középpontba, hogy azt higgyük: egyedül mi magunk építjük a saját életünket, vagy hogy az a birtoklástól, a pénztől, a hatalomtól lesz boldog. De nem így van! Biztos, hogy a birtoklás, a vagyon, a hatalom adhat egy pillanatnyi mámort, a boldogság illúzióját, de a végén ezek fognak birtokba venni minket, és arra ösztönöznek, hogy mindig többet birtokoljunk, és soha ne legyünk elégedettek.
                                    – Ferenc pápa

   A szeretetnek az a fő hatása, hogy egyesíti azok akaratát, kik egymást szeretik, úgyhogy azután már egy és ugyanaz lesz az akaratuk.
                                    – Areopagita Szent Dénes

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 378 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Fájdalmas rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 379. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
Senkinek se kívánjak tetszeni, se ne féljek nemtetszeni, csak Neked.
                      – Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy tudatosítsam, hogy Te mindenütt jelen vagy még a rejtekben is!

KEDD: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Egyedül szeretetedért akarok dolgozni, azzal az egyetlen céllal, hogy neked örömöt szerezzek, hogy vigasztaljam Szent Szívedet, és lelkeket mentsek, akik majd mindörökre szeretnek téged.
                        – Lisieux-i Kis Szent Teréz –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy főleg Isten örömét keressük ne csak az emberekét!

SZERDA: Fájdalmas R.f. 3. Tizede.
   Mindnyájan hajlamosak vagyunk arra, hogy annak a talpalatnyi földnek a látószögéből szemléljük és bíráljuk az eseményeket, amelyen lábunkat megvetettük. Ez azonban helytelen, mert a dolgokat magasabb szempontok szerint kell értékelnünk és bátran az egész látóhatár átfogó szemléletére kell törekednünk.
                   – XXIII. János pápa –
Imaszándék: Istenünk, tágítsd látókörünk, hogy a szeretetet ne csak a közvetlen körntyezetünkre vonatkoztassuk, hanem mások hasznára is válhassunk!

CSÜTÖRTÖK: Fájdalmas R.f. 4. Tizede.
Ahol nyugalom és elmélkedés van, ott nincs sem aggályoskodás, sem szertelenkedés.
                    – Assisi Szent Ferenc –

Imaszándék: Segíts, Urunk bennünket, hogy a nyugodtságra ne csak vágyjunk, hanem meg is éljük azt!

PÉNTEK: Fájdalmas R.f. 5. Tizede.
Fogadd el dicséretemet és hálaadásomat megszámlálhatatlan ajándékodért Istenem, ha mindjárt hallgatással tova is siklok rajtuk.
                       – Szent Ágoston –

Imaszándék: Segíts, Atyánk, hogy mindig jusson eszünkbe, hogy mindenért neked adhatunk hálát!

SZOMBAT: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
Kívánhatunk-e jobbat annál, hogy ilyen jó barát legyen az oldalunk mellett, aki nem hagy bennünket cserben, mint a világiak szoktak, ha bajba és szorongatásba jutunk.
                     – Avilai Szent Teréz –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy felismerjük, hogy a legjobb barátunk Te vagy!

VASÁRNAP: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
   Ha tehát a szabadság az akaratban van, ez pedig természeténél fogva az ész után indul, nagyon természetes, hogy a szabadságnak éppen úgy, mint az akaratnak magának, csakis az észnek megfelelő jóra kell hajolnia.
                   – XIII. Leó pápa –
 Imaszándék: Segíts, Urunk, hogy a Te általad kínált szabaságra törekedjünk!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…