A beteg körül vidámnak kell lenni. Ugyan, nem kell siránkozni, így azok tesznek, akiknek nincs reményük.
                              – Lisieux-i Kis Szent Teréz

Kérünk továbbá testvérek, feddjétek meg a nyughatatlanokat, bátorítsátok a kis lelkűeket, gondozzátok a betegeket, legyetek türelemmel mindenki iránt.
                            – Szent Pál apostol

   Az a szokásom, hogy ha testi bajaim és betegségeim nagyon elviselhetetlenek, bensőleg fölajánlom őket Istennek – már amennyire tudom – s azért könyörgök, hogy ha kínjaim csak némileg is az Ő dicsőségére szolgálnak, adjon Ő Szent Felsége türelmet.
                        – Avilai Szent Teréz

Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 371 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 372. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Nem haragszom soha az emberekre, ha másképpen vallják a dolgokat, mint én, mert tudom, hogy az ő igazságuk is éppen olyan igazság a maguk szempontjából, akár az enyém. (…) Az élet sok apró igazsága között talán nem is az igazság a fontos. Hanem a békesség, mellyel megszorítjuk egymás kezét az igazság fölött.
                     – Wass Albert –

Imaszándék: Add, Uram, hogy más igazságát is belássam, hogy megérthessem cselekedeteiket és így békében élhessek embertársaimmal és saját lelkiismeretemmel!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Krisztus követségében jártok, induljatok hát bátran, fölemelt fejjel és elszánt lélekkel. Legyetek az igazság védői és a szeretet apostolai. Közvetítsetek Isten és az ember között. A szentmiseáldozat és a szentségek erejével nyissátok meg az eget és hozzátok le, közvetítsétek bőségesen a beteg emberiség számára Isten gyógyító kegyelmét és megváltó irgalmát.
                – Márton Áron püspök –
Imaszándék: Segítsd, Uram, papjaidat, hogy örömmel szolgálják népedet a Te tetszésed szerint!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
Igaz erény vallás nélkül nem lehetséges, az erkölcsi erény ugyanis oly dolgokra vonatkozik, amelyek Istenhez, mint az ember legfőbb és végső javához vezetnek, s éppen azért a vallás, amely mindenben közvetlenül Isten tiszteletét mozdítja elő, az erények kezdete és szabályozója.
                  – XIII. Leó pápa –

Imaszándék: Segíts, Uram, hogy értékeljük az erényes, tiszta életet, hogy könnyebben találhassunk Rád!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
Milyen jó az Úr, és milyen hatalmas! Nemcsak tanácsot ad, hanem orvosságot is. Az ő szavai tettek is egyúttal.
                – Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Uram, hogy felismerjük saját testi-lelki betegségeinket, hogy a Te tanácsaiddal és orvosságaiddal gyógyíthassuk azokat!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
Azt kérted, tartsam össze az egyházat, pedig sokszor én rendítem meg alapjait.Krisztus! Erősítsd alapjaimat!
             – Szent Péter apostol –
Imaszándék: Adj, Uram, Egyházadba erős lelkű munkásokat, akik szeretettel szolgálnak téged!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Hiszen tudjátok, nem hoztunk magunkkal semmit, fegyverkezzünk fel az igazságosság fegyvereivel.
             – Szent Polikárp –
Imaszándék: Add, Uram, hogy a te igazságaid fegyvereit öltsük magunkra!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Járjatok a földön, lakjatok az égben.Ha a szeretet irányít, megtalálod minden számításodat.
           – Bosco Szent János –

Imaszándék: Uram, Jézus, segíts, hogy min dig alázatosan neked szolgáljak!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…