18. március, 2019Imalánc a családokért Családos imalánc – Háromszázhetvenhetedik Hét – Március 18 – 24. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Szeretteim, ne lepődjetek meg azokon az égő fájdalmakon, amelyek megpróbáltatásul értek benneteket, mintha valami hallatlan dolog esett volna veletek. Ehelyett inkább örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége megnyilvánulása napján majd ujjongva örülhessetek.
                                    – Szent Péter apostol

   Senki se mondja, aki kísértést szenved: “Az Isten kísért”, mert az Istent nem lehet rosszra csábítani, és ő sem csábít rosszra senkit.
Szent Jakab apostol

   Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs meg bennünk az igazság.
Szent János apostol

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 376 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 377. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
   Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra szóló öröksége a szenteknek.
                          – Szent Júdás Tádé apostol –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy a benned való hitünk mellett rendületlenül kitartsunk!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Bocsáss meg nekem, Istenem! Sohasem ajánlottam fel neked semmit, ami értékes lenne, s most, mikor ezt a kis alkalmat adod nekem, alaptalanul panaszkodom! Mi ez ahhoz képest, amit Te szenvedtél el a kereszten! Istenem, bocsáss meg nekem.
                       – Szent Pio atya –
Imaszándék: Add, Uram, hogy észrevegyük az általad kínált legapróbb lehetőségeket, melyek az üdvösségre vezetnek!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
Egész tökéletességünk abban áll, hogy szeressük a mi legszeretetreméltóbb Istenünket.
                       – Liguori Szent Alfonz –
Imaszándék: Urönk, Istenünk segíts, hogy ne csak mondjuk, hogy szeretünk, hanem törekedjünk parancsaid helyes megélésére is!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
Többet ér egy áldott legyen az Isten a balsorsban, mint ezer hálaadás akkor, mikor dolgunk jól megy.
                      – Boldog Avila János –

Imaszándék: Add, Istenünk, hogy ne csak a bajban vegyük észre, hogy Te mindvégig ott vagy velünk!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
   Jobban szolgálunk Istennek szenvedéssel, mint munkálkodással.
                      – Szalézi Szent Ferenc –

Imaszándék: Segíts, Atyánk, hogy szenvedéseinket felajánljuk mások és önmagunk megjavulásáért!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Ha nem bocsátok meg felebarátomnak, Te se feledd el az én bűneimet!
                  – Aranyszájú Szent János –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy tiszta szívből meg tudjuk élni a megbocsátásokat!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Itt is elkülönülten élünk, Istennél is sok lakóhely van mindenkinek érdeme szerint széttagolva és kiválasztva. Ezért az egyik ezt az erényt gyakorolja, a másik egy másikat; ez többet, amaz – ha lehet – akár valamennyit. Mindig csak előre, mindig csak a célt nézve lépjen a helyes úton vezető nyomába, aki lépéseinket irányítja a keskeny úton és megnyitja az ottani boldogság kapuját az örök életre.
               – Nazianzi Szent Gergely –
Imaszándék: Segíts, Urunk, hogy szeretettel gyakoroljuk mindennapjainkban az erényeket!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…