A józan ész sürgeti, hogy az emberek Isten gondviselő terveinek és parancsainak, melyek a mi üdvösségünket célozzák, engedelmeskedjenek, és legyenek tudatában annak, hogy az élet tevékenységeiben úgy kell viselkedniök, hogy a tudományhoz, technikához és szakmájukhoz tartozó dolgok a lélek legfőbb javával mindenképpen egybeolvadjanak.
                                – XXIII. János pápa

   Ne csak a figyelmedet, de a szíved is add nekik!

                              – Kalkuttai Szent Teréz anya

   Ha meg akarod találni lelked békességét és örömét s amúgy igazában akarsz szolgálni Istennek, ne elégedjél meg azzal, hogy egyszer már mindent elhagytál, mert hiszen könnyen lehetséges, hogy újra meg vagy rakva bilincsekkel, jobban, mint annakelőtte.
                            – Keresztes Szent János

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 375 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 376. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Gondolatainkat nemcsak akkor kell Istenre irányítanunk, amikor belefogunk az imádkozásba, hanem az Isten utáni vágyakozásunkat és a reá való emlékezésünket is kapcsoljuk bele mindennapi teendőink végzésébe: a szegények gyámolításába, egyéb gondjainkba és üdvös jótékonykodásainkba.
– Aranyszájú Szent János –
Imaszándék: Segíts, Urunk, hogy érted éljünk, cselekedjünk, hogy szeretetünk így tökéletesedjék!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Én Uram, én Istenem, vedd el tőlem mindenem, ami gátol Feléd!
– Füle-i Szent Miklós –
Imaszándék: Add, Uram, hogy észrevegyük mindazt, ami köztünk és Közted gátakat von, hogy elhagyjuk azokat!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít Feléd!
– Füle-i Szent Miklós –
Imaszándék: Kérlek, Uram, segíts, hogy ráakadjunk a feléd vezető utacskákra!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
Isten örök Gondviselése Kezdettől fogva kigondolta, hogy ezt a keresztet saját Szívéből értékes ajándékként neked adja.
– Szalézi Szent Ferenc –

Imaszándék: Segíts, Istenünk, hogy keresztjeinktől ne megijedjünk, hanem a Te Gondviselésegdbe kapaszkodva türelemmel viseljük, amíg Te másképp nem gondolod!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
Te légy utam az utamban, utam végén a jutalmam.
– Szent Patrik –
Imaszándék: Az örök élet reménye erősítsen az élet mindennapjaiban!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Ne hidd, hogy elegendő az igyekezet – kegyelem nélkül.
– Szent Bonaventura –
Imaszándék: Áraszd ránk, Urunk, kegyelmedet, mert nélküle hasztalan fáradozunk!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Teljék örömöm a munkában, mely Érted van, legyen unalmas minden pihenés, mely Nélküled van.
– Aquinói Szent Tamás –
Imaszándék: Segíts, Urunk, kiegyensúlyozottan élni, hogy így munkánk és pihenésünk is a Te tetszésed szerint javunkra váljék!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…