Légy vidám és tedd a jót, a verebeket meg hagyd csiripelni.
                              – Bosco Szent János

   A nagy és szép dolgokra fel kell tenni életünket.
                             – Ferenc pápa

   Ma elvégzem a napi jótettet, és senkinek sem dicsekszem vele.
                            – XXIII. János pápa

Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 372 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 373. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
   Soha nem hallottam Őt beszélni, de érzem, hogy bennem van minden pillanatomban, vezet és sugallja, amit mondanom vagy tennem kell.
                                  – Lisieux-i Kis Szent Teréz –

Imaszándék: Segíts, Urunk, felismerni téged lelkünk mélyén és a mindennapok eseményeiben!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Igazán tisztaszívűek azok, akik a földieket megvetik, az égieket keresik és nem szűnnek meg tiszta szívvel és lélekkel imádni és szemlélni az Urat, az élő és igaz Istent.
                                  – Assisi Szent Ferenc –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy földies akaratunkat a Te akaratod szerintivé tudjuk alakítani!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
Ha azt akarod, hogy lelkedben megszülessék az áhítat, növekedjék Isten szeretete és az isteni dolgokhoz való kedv, akkor tisztítsd meg lelkedet minden vágytól, minden ragaszkodástól és törekvéstől.
                                 – Keresztes Szent János –

Imaszándék: Tedd, Uram, fogékonnyá lelkünket az Isten iránti szeretetre!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
Ha életemből teljesen hiányzik az Istennel való érintkezés, akkor a másikban mindig csak a másikat látom, és nem ismerhetem föl benne az isteni képmást.
                                – XVI. Benedek emeritus pápa –

Imaszándék: Add, Uram, hogy tudatosan keressük és szeressük egymásban az istenarcot!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
Tekintve, hogy az ítélet órájában sajnálni fogod, miért nem használtad ezt az időt Isten szolgálatára, vajon mért nem rendezed és használod fel most úgy, hogy tetted volna.
                               – Keresztes Szent János –

Imaszándék: Adj, Uram, Egyházadba erős lelkű munkásokat, akik szeretettel szolgálnak téged!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Istenre bízom hát mindazt, amit a múlt magával vitt. Ó, jelen pillanat, csak te vagy egészen az enyém.
                             – Szent Fausztina nővér –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy a ne a múltban és jövőben éljünk, hanem a jelenbe!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
   Adj, Uram, igen éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat Tőled el ne terelje.
                            – Aquinói Szent Tamás –

Imaszándék: Uram, Jézus, add, hogy idejében felismerjem és elkerüljem azt, ami Tőled eltávolít!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…