14. január, 2019Imalánc a családokért Családos imalánc – Háromszázhatvannyolcadik Hét – Január 14 – Január 20. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

  Valóban, Uram, azért mert teremtettél, szeretetedért teljesen adósod vagyok.
                   – Szent Anzelm

   Kellő tisztelettel és türelemmel hordozz minden fáradságot, igazságtalanságot, rágalmat és minden egyebet, szeretettel és tisztelettel fogadva Isten szolgáinak tanácsait, zúgolódás és saját véleményed védelmezése nélkül. Ily módon, okai és eszközei leszünk annak, hogy a zúgolódások megszűnjenek, és ne terjedjenek.
                – Sziénai Szent Katalin

   A keresztény ember a Kereszt részeként vállalja a munkát.
                – Szent II. János Pál pápa

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 367 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 368. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Az ember szíve olyan, mint valami bevehetetlen fellegvár, amelyet csak szeretettel, szelídséggel lehet megközelíteni.
                 – Bosco Szent János –

Imaszándék: Áldd meg, Urunk, családjainkat, a hozzánk tartozókat és az egész világot! Add, hogy szeretettel és szelídséggel közelítsünk embertársaink felé!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Ó, Jézus, Te vagy erősségem, rád tekintek, Uram, te vagy Istenem, menedékem!
                – Zsoltárok könyve 58,10 –

Imaszándék: Add Urunk, hogy ne a körülményekre tekintsünk, amelyekben vagyunk és azt ismételjük, hogy helyzetünk reménytelen, hanem rád figyeljünk, benned bízzunk és testvéri szeretettel cselekedjünk!

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
Orvosságot és gyógyulást készítek nekik, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik a békesség és a biztonság kincseit.
              – Jeremiás könyve 33,6 –

Imaszándék: Köszönjük Urunk, hogy ma is ugyanúgy cselekszel, mint kétezer évvel ezelőtt, kérünk, gyógyítsd meg betegeinket, gyógyítsd meg hozzátarozóinkat!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
Az ima, a böjt, az irgalmasság eszközeivel küzdünk a gonosz ellen. Az emberiségnek szüksége van az igazságosságra, a kiengesztelődésre, a békére. Ez csak akkor valósul meg, ha teljes szívünkkel visszatérünk Istenhez, aki mindezek forrása. Mindnyájunknak szükségünk van Isten megbocsátására.
             – Ferenc pápa –

Imaszándék: Jézusunk kérünk téged, áldd meg testünket és lelkünket, gondolatainkat, akaratunkat szavainkat és tetteinket!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Aki atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll.
          – Szent István király –

Imaszándék: Kérünk, Urunk, segítsd meg a szülőket, hogy munkával, hitben, reményben, szeretetben tudják gyermekeiket felnevelni és tudjanak a nekik méltó, követendő példát adni!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Kedves fiam, harcold meg a hit nemes harcát!
         – Szent Pál apostol – Timóteushoz írt első levél 6,12 –

Imaszándék: Urunk, sokszor nehéz megmaradnunk a hitben, amikor nehézségben vagyunk, kérünk légy mellettünk a hit megtartásának nemes harcában, segíts megmaradnunk a reményben és a szeretetben!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Ha vendégséget rendezel, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. S boldog leszel, mert nem tudják neked viszonozni. De az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat.
     – Lukács Evangéliuma 14,13-14 –

Imaszándék: Add, Uram, hogy törekedjünk rossz szokásaink leküzdésére! Támogatsd, Urunk, neked tetsző szándékainkat!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…