Jó és gyümölcstermő fák vannak az Egyház kertjében; ezek gyökerüket a szent forrás vizébe eresztették és termékeny új sarjakon bőven terem a jó gyümölcs.
                                 – Szent Ambrus

   Igyekezzünk buzgón és készségesen mindenféle jócselekedeteket véghezvinni.
                                – Szent Kelemen

  Add, hogy élő és buzgó, tettekben gazdag hittel híven higgyek tebenned Teremtőmben szent Fiad, Jézus Krisztus által, aki az út, igazság és az élet, és a Szentlélek erejével!
                                – Szent Gertrúd

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 364 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő az Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 365. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.

Hinni kell, hogy van, ki mellettünk áll,
nehéz perceinkben segítő kéz megtalál.
Nyújtsd hát kezed szenvedőnek,
vigaszt adjon minden főnek.
                     – Nagy Pál –

Imaszándék: Uram, halmozz el minden benned hívőt a Te végtelen nagy szereteteddel!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
   Ha elítélitek az embereket, nincs időtök szeretni őket.
                                  – Boldog Kalkuttai Teréz anya –

Imaszándék: Istenem, oszlasd el a jogtalan és szakadékokat képező előítéleteinket és erősítsd a szeretet kötelékét a Téged szívből keresők között!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
   A gorombaságon a gorombaság nem segít!
                                   – idézet a Mesebeli Rigolettó című filmből –

Imaszándék: Teremtő Istenem add, hogy előbb Te juss eszembe, mikor dühös leszek, hogy ne szóljak olyat, ami neked nem tetszene!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
   Mindig türelmesnek kell lenni!
                               – idézet a Don Matteo című filmből –

Imaszándék: Jézusom, a türelmetlenség legfőbb jellemhibám, segíts, hogy ne ragadtassam el magam!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk Jézusnál, azokért is, akik nem kérik oltalmadat, és akiket Neked ajánlunk! Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, menedéke a papoknak és az Istennek szentelt lelkeknek, könyörögj értünk Jézusnál!
                            – Szentlélek rózsafüzér –

Imaszándék: Add,Uram, hogy soha se bízzuk el magunkat, mert nem mi, hanem Te teremtettél bennünket! Adj tiszta lelkiismeretet, azoknak akik őszinték Tehozzád! Irányítsd és oltalmazd őket a jó úton!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
   Ez a templom mindenkié!
                            – idézet a Don Matteo című filmből –

Imaszándék: Uram add, hogy be merjünk menni Hozzád a csendbe a nyugalomba, s hogy jusson eszünkbe, hogy mi is a Szentlélek temploma vagyunk!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Boldognak mondjuk azokat, akik hűségesen kitartanak. Hallottatok Jób türelméről, és tudjátok az Úr célját is, hiszen az Úr igen irgalmas és könyörületes.
                          – Jakab levele 5, 20-21 –

Imaszándék: Oltsd szívembe a türelem hűséget eredményező tulajdonságait, hogy az általad elképzelt célnak megfelelehessek!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…