Ha el kell kárhoznom, akkor ez történjék inkább az elnézésem, mint a keménységem és kegyetlenségem miatt.
                           – Clunyi Szent Odiló bencés apát

Tégy erőssé, Krisztus,/ szolgád halálosan fáradt.
Adj erőt és ne hagyd el szolgád./ Erősségem, kérlek, többé el ne hagyj.
         – Nazianzi Szent Gergely

   Az igaz ember bölcsességet beszél, nyelve helyesen szól, szívében Isten törvénye lakik.
                       – Nagy Szent Vazul

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 365 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Világosság rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 366. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Világosság R.f. 1. Tizede.
   A szenvedés aktív, teremtő erő, mindig jó gyümölcsöt hoz, ha Isten kezéből fogadjuk el azt és bízó szívvel ezt mondjuk rá: „Igen Atyám”!
                    – M. Basilea –

Imaszándék: Uram tedd velünk mit tenned kell, ad nekünk mit adnod kell, vezess ahova mennünk kell, tanítsd amit tanulnunk kell, legyen meg a te Akaratod!

KEDD: Világosság R.f. 2. Tizede.
A földműves is nagy türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és késői esőt meg nem kapja. Legyetek tehát ti is türelemmel és legyetek állhatatos szívűek! Közel az Úr eljövetele.
                 – Jakab apostol levele 5,7-8 –

Imaszándék: Adj Urunk türelmet és állhatatosságot a mindennapi feladatok elvégzésében, mert boldogok azok, akik kitartottak viszontagságukban és Hozzád fohászkodtak szüntelen.

SZERDA: Világosság R.f. 3. Tizede.
   Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek.
                – Péter apostol I. levele 3,9 –

Imaszándék: Köszönjük Urunk, hogy kiárasztod ránk a Te áldásodat, add kérünk, hogy felismerjük életünkben a Te gondviselésedet!

CSÜTÖRTÖK: Világosság R.f. 4. Tizede.
Az ember nem sokra megy egyedül az életben. Egyedül minden nehezebb, ha egyedül van az ember, csak annyit tehet, amire egymaga képes, de mások támogatásával sokra viheti. A közösség hatalmat ad, csak legyen olyan közösség, amelyik elfogad és támogat.
              – Clara Sánchez –

Imaszándék: Add Urunk, hogy családjaink, közösségeink Rád alapozva biztos támasz lehessenek mindazok számára, akik magányosan és megfáradtan keresnek Téged!

PÉNTEK: Világosság R.f. 5. Tizede.
    Itt is elkülönülten élünk, Istennél is sok lakóhely van mindenkinek érdeme szerint széttagolva és kiválasztva. Ezért az egyik ezt az erényt gyakorolja, a másik egy másikat; ez többet, amaz – ha lehet – akár valamennyit. Mindig csak előre, mindig csak a célt nézve lépjen a helyes úton vezető nyomába, aki lépéseinket irányítja a keskeny úton és megnyitja az ottani boldogság kapuját az örök életre.

           – Nazianzi Szent Gergely –

Imaszándék: Isten anyja, Szeplőtelen Szíveddel járj közben értünk, hogy mi is a tiszta erényeket kövessük és éljük is meg azokat!

SZOMBAT: Világosság R.f. 1. Tizede.
   Azért tehát arra törekedjünk, ami a békességet és az egymás építését szolgálja.
             – Szent Pál apostol – római levél 14,19 –

Imaszándék: Add Uram, hogy békességben éljünk családunkban és környezetünkben! Add, hogy ráfigyeljünk egyházközségünk többi tagjára és közösséggé kovácsolódjunk!

VASÁRNAP: Világosság R.f. 2. Tizede.
   Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghalt is élni fog.
                 – János Evangéliuma 11,25 –

Imaszándék: Add Uram, hogy epíteni tudjuk a Te országodat és megmaradjunk az örök életbe vetett hitünkben! Engedd meg nekünk, hogy végső óránk után a Te örök jelenlétednek örvendhessünk!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…