Légy meggyőződve arról, hogy Isten mindenütt figyel rád.
                             – Szent Benedek

   Ha szívünket látogatod, az igazság fölragyog ott, a hiúság elpárolog s a mélyben szeretet lobog.
                            – Szent Bernát

  Erős pálya, lelki út, ki áthatoltál mindenen a magasságban, s földi világban, s minden mélység szurdokában: mindenkit összekötsz és egybehajtsz.
                           – Szent Hildegard

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 362 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme  által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Fájdalmas rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 363. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
   Isteni parancs, hogy gyermekeinket szent hitünkre megtanítsuk, vallásunk erkölcseire szoktassuk, s az ősöktől átvett hagyományok szellemében és tiszteletében
neveljük.
                 – Márton Áron püspök –

Imaszándék: Add Urunk, hogy ne szűnjünk meg téged szeretni és add, hogy kitartó szívvel befogadhassuk a Te nagy szeretetedet és erre gyermekeinket is rávezessük!

KEDD: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
Vannak cselekedetek, melyek látszat szerint jelentéktelenek, ha azonban Isten szándékával egyezőek, értékük elvitathatatlan.
                 – Páduai Szent Antal –

Imaszándék: Segíts, Istenem, hogy felebarátomban ismerjem fel Krisztust, le tudjak hajolni hozzá és érezzem, hogy vezetve vagyok és életemnek célja van!

SZERDA: Fájdalmas R.f. 3. Tizede.
Szeretni valakit nem egyszerűen azt jelenti, hogy megteszek érte bizonyos dolgokat. Szeretni sokkal többet jelent. Azt jelenti, hogy megmutatom számára önön
szépségét, értékeit és fontosságát, azt jelenti, hogy megértem őt.
               – Jean Vanier –

Imaszándék: Adj, Uram, mindannyiunknak bátorságot a közösségünkben igazán kibontakozni és megtapasztalni benne az öröm forrását!

CSÜTÖRTÖK: Fájdalmas R.f. 4. Tizede.
Nem csak azt fogod tudni, hogy mit vár tőled Isten, Ő vágyat is fog teremteni benned arra, hogy megtedd. Mert Isten az aki munkálja bennetek mind az akarást,
mind a cselekvést az Ő tetszésének megfelelően.
              – Szent Pál apostol levele a filippiekhez 2,13 –

Imaszándék: Kérünk, Urunk, segíts, hogy felismerjük akaratodat, ébressz vágyat a szívünkben, hogy buzgón építsük a Te országodat!

PÉNTEK: Fájdalmas R.f. 5. Tizede.
Ha szorult helyzetben vagyok is, az Úr javamra dönti el ügyemet!
              – Zsoltárok könyve 138, 7 –

Imaszándék: Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy nehézségeinkben, kérünk, add meg nekünk, családunk tagjainak, kisközösségeinknek és székely-magyar népünknek, hogy kitartsunk hitünkben, erkölcsi értékeink és hagyományaink továbbadásában valamint szülőföldünk szeretetében a legnehezebb időkben is!

SZOMBAT: Fájdalmas R.f. 1. Tizede.
Mi bánt? Utat tévesztettél? Sötét erdőbe kerültél és nem látod az ösvényt? Állj meg csöndben és várd Isten szabadítását. Ő tudja az utat és vezet téged, ha hozzá
kiáltasz.
                     – C. H. Spurgeon –

Imaszándék: Uram! Kérlek, Te vezesd a mi életünket! Ha eltévednénk, mutasd az utat, mert Te vagy a mi szabadító Istenünk!

VASÁRNAP: Fájdalmas R.f. 2. Tizede.
„Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Azok még
jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett, és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek
minden lehetséges.”
                     – Márk Evangéliuma 10,24-27. –

Imaszándék: Uram Jézus, irányítsd a mi lépteinket, oltalmazd utunkat, hogy a Te országodba való bejutás ösvényén járjunk életünk minden napján! Életünk végén pedig add meg nekünk az üdvözülés kegyelmét.

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…