Semmin se örüljek, vagy sajnálkozzam, csak azon, ami Hozzád vezet, vagy Tőled elszakít.
                                     – Aquinói Szent Tamás

Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked.
                                    – Szent Patrik

   Minden egyházi imádkozás a Szent Lélek lélegzése, lelki levegő a világossággal együtt, lelki tűz, lelki táplálék és lelki ruházat.
                                    – Kronstadti Szent János

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 335 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Örvendetes rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 336. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
   Az az én parancsom hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.
                                       – János Evangéliuma 15,12-13 –

Imaszándék: Urunk Jézus Kriszrus! Nyitsd meg szívünket, hogy ne a múlandóságot hajszoljuk, hanem teljesen be tudjunk Téged fogadni! Add kegyelmedet, hogy az első helyre tegyünk az életünkben!

KEDD: Örvendetes R.f. 2. Tizede.

Isteni Üdvözítőm,
ó mily szép az élet!
Kész vagyok mindent magamba
fogadni, ami szép:
a tündöklő kék eget,a lebukó
napot, a távoli ének halk szavát…
Boldogan ajánlom fel ifjú erőm minden lendületét!
Csak érted akarok élni!
Csak veled és benned
ilyen boldogító az élet.
– Fernand Lelotte SJ –

Imaszándék: Uram, az életet s vele együtt mindent te ajándékoztál nekünk. Teljes szívünkből adunk hálát napjaink minden percéért!

SZERDA: Örvendetes R.f. 3. Tizede.
Kérlek benneket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban , szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a Lélek egységét.
                                 – Szent Pál Efezusiakhoz írt levele 4, 1-3 –

Imaszándék: Drága Jézus! Add kegyelmedet, hogy felismerjük mi a hivatásunk! Adj kérünk erőt, hogy türelemmel, szeretettel és lelkiismeretesen végezzük mindennapi munkánkat!

CSÜTÖRTÖK: Örvendetes R.f. 4. Tizede.
   Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg.
Szent Pál Korintusiakhoz írt második levele 5, 17

Imaszándék: Uram Jézus Krisztus! Szeretnék egészen Hozzád tartozni, törekedek az új élet lehetősége után, mégis oly sok marad meg a régiből, a bűn visszaszorítja az újat. Uram, vedd el régi természetemet és adj újat, hogy állandóan Te működhess bennem!

PÉNTEK: Örvendetes R.f. 5. Tizede.
Aki szívesen veszi az intelmet, az szeret tanulni; aki haragszik, hogyha dorgálják, az buta. A jó ember elnyeri az Úr kegyelmét, hanem az alattomost elítéli az Úr. Aki nem igaz, annak nincsen maradása, az igazak gyökere nem lazul meg soha.
                                  – Példabeszédek 12, 1-3 –

Imaszándék: Segíts, Urunk az igaz úton tiszta szívvel járnunk!

SZOMBAT: Örvendetes R.f. 1. Tizede.
Végül mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen örökségetek.
                                – Péter első levele 3, 8-9 –

Imaszándék: Add Uram, hogy Jézus Krisztus tartsa féken akarata szerint gondolatainkat, szívünket, hozzáállásunkat és reakcióinkat!

VASÁRNAP: Örvendetes R.f. 2. Tizede.
Fiam, ne feledd el tanításomat, parancsaimat őrízd meg szívedben! Mert hosszzú életet hoznak neked, szerencsés éveket és boldogulást. Szeretet és hűség ne hagyjon el soha, kösd a nyakadba és írd fel a szíved táblájára.
                               – Példabeszédek könyve 3, 1-3 –

Imaszándék: Adj, Uram, nyugodtságot, Istenbe vetett bizalmat, becsületességet, helyes alázatot és nagylelkűséget, hogy minnél inkább neked éljünk!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…