Add, Uram, hogy jó- vagy balsorsban egyaránt megállhassam helyemet, hogy abban el ne bizakodjam, ebben el ne csüggedjek.
                              – Aquinói Szent Tamás

   Az imádkozásnak ezt az eredeti módját megvalósítva, díszítsd lelked házát szerénységgel és alázatossággal, tedd ragyogóvá az igazságosság fényével; ékesítsd jó cselekedetekkel, mint művészi aranylemez-díszítéssel, és tedd mutatóssá azt – cifra és díszes kövek helyett – hittel és nagylelkűséggel. Mindezek fölé hajlékod betetőzéséül építsd fel az imádság boltozatát.
                            – Aranyszájú Szent János

   Szereted Te, Uram, az okosságot; szereted a világosságot; szereted a szeretetet, jobban, mint a léleknek valamennyi egyéb cselekvését.
                            – Keresztes Szent János

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 363 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Dicsőséges rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 364. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
    A szenvedés aktív, teremtő erő, mindig jó gyümölcsöt hoz, ha Isten kezéből fogadjuk el azt és bízó szívvel ezt mondjuk rá: „Igen Atyám”!
                            – M. Basilea –

Imaszándék: Uram tedd velünk mit tenned kell, ad nekünk mit adnod kell, vezess ahova mennünk kell, tanítsd amit tanulnunk kell, legyen meg a te Akaratod!

KEDD: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
   A földműves is nagy türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és késői esőt meg nem kapja. Legyetek tehát ti is türelemmel és legyetek állhatatos szívűek! Közel az Úr eljövetele.
                          – Jakab apostol levele 5,7-8 –

Imaszándék: Adj Urunk türelmet és állhatatosságot a mindennapi feladatok elvégzésében, mert boldogok azok, akik kitartottak viszontagságukban és Hozzád fohászkodtak szüntelen.

SZERDA: Dicsőséges R.f. 3. Tizede.
Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek.
                           – Péter apostol I. levele 3,9 –

Imaszándék: Köszönjük Urunk, hogy kiárasztod ránk a Te áldásodat, add kérünk, hogy felismerjük életünkben a Te gondviselésedet!

CSÜTÖRTÖK: Dicsőséges R.f. 4. Tizede.
Az ember nem sokra megy egyedül az életben. Egyedül minden nehezebb, ha egyedül van az ember, csak annyit tehet, amire egymaga képes, de mások támogatásával sokra viheti. A közösség hatalmat ad, csak legyen olyan közösség, amelyik elfogad és támogat.
                           – Clara Sánchez –

Imaszándék: Add Urunk, hogy családjaink, közösségeink, Rád alapozva biztos támasz lehessenek mindazok számára, akik magányosan és megfáradtan keresnek Téged!

PÉNTEK: Dicsőséges R.f. 5. Tizede.
  Maradj velem Jézus, nem kérem isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a Te szentséges jelenlétedet.
                           – Pio atya –

Imaszándék: Add, Uram hogy észrevegyünk téged a mindennapokban!

SZOMBAT: Dicsőséges R.f. 1. Tizede.
Azért tehát arra törekedjünk, ami a békességet és az egymás építését szolgálja.
                      – Szent Pál apostol – római levél 14,19 –

Imaszándék: Add Uram, hogy békességben éljünk családunkban és környezetünkben! Add, hogy ráfigyeljünk egyházközségünk többi tagjára és közösséggé kovácsolódjunk!

VASÁRNAP: Dicsőséges R.f. 2. Tizede.
Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghalt is élni fog.
                   – János Evangéliuma 11,25 –

Imaszándék: Add Uram, hogy epíteni tudjuk a Te országodat és megmaradjunk az örök életbe vetett hitünkben! Engedd meg nekünk, hogy végső óránk után a Te örök jelenlétednek örvendhessünk!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…