Publicisztika
Böjte Csaba OFM – Isten a szorgalmas munkát jutalmazza, a semmittevő tunyaságot elítéli…

Böjte Csaba OFM – Isten a szorgalmas munkát jutalmazza, a semmittevő tunyaságot elítéli…

28. november, 2018PublicisztikaNo comments

   ,,Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van.” (Lk 19,11) – Jézus szavait a szociális téren dolgozó szakembereknek nagyon meg kellene fontolják!! Lám – lám a szeretet Istene a szorgalmas munkát jutalmazza, a semmittevő tunyaságot elítéli!

Tovább

Ferenc pápa – Ne gondoljuk, hogy meg tudunk változni a Szentlélek segítsége nélkül!

Ferenc pápa – Ne gondoljuk, hogy meg tudunk változni a Szentlélek segítsége nélkül!

28. november, 2018PublicisztikaNo comments

Ne ölj. Ne törj házasságot. Ne lopj. Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen. Ne kívánd el embertársad házát, ne kívánd el embertársad feleségét, sem szolgáját, sem szolgálólányát, sem szarvasmarháját, sem szamarát, sem más egyebet, ami az övé.”
Kiv 20, 13-17

Mit mondjunk tehát? Talán a törvény bűn? Semmi esetre sem. De a bűnt a törvény alapján ismertem meg, hiszen a bűnös kívánság nem vált volna bennem tudottá, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánd meg! A tilalom tehát alkalmat nyújtott a bűnnek arra, hogy fölébresszen bennem mindenféle kívánságot. Törvény nélkül ugyanis a bűn halott volna. Valamikor törvény nélkül éltem, de azután jött a parancs, a bűn föléledt, én pedig meghaltam. 10Így a parancs, bár életre szólt, halálomra vált. A bűn ugyanis a tilalommal kapta vonzóerejét, ezzel tévútra vezetett és megölt. A törvény természetesen szent, a parancs is szent, igaz és jó. Az vált tehát halálomra, ami jó? Egyáltalán nem. Inkább a bűn, amely – hogy bűnként nyilvánuljon ki – azzal okozta halálomat, ami jó, így a bűn a parancs által mutatta meg igazi bűn jellegét.
Az ember benső meghasonlottsága.
Tudjuk, hogy a törvény lelki, magam azonban testi vagyok, és a bűn rabja. Azt sem tudom, mit teszek, hiszen nem azt teszem, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök. De ha azt teszem, amit nem akarok, elismerem a törvényről, hogy jó, 17és valójában nem is én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn. Tudom ugyanis, hogy semmi jó nem lakik bennem, azaz a testemben, mert készen vagyok ugyan akarni a jót, de arra, hogy tegyem is, nem vagyok képes. Hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor nem is én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn. Így ezt a törvényt látom: bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok készen. A belső ember szerint az Isten törvényében lelem örömöm, de tagjaimban más törvényt észlelek, s ez küzd értelmem törvénye ellen, és a tagjaimban levő bűn törvényének rabjává tesz. Én nyomorult! Ki vált meg e halálra szánt testtől?

Róm 7, 7-24

Tovább

Krisztus királyt ünnepli az Egyház…

Krisztus királyt ünnepli az Egyház…

25. november, 2018Publicisztika Krisztus királyt ünnepli az Egyház… bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Krisztus király ünnepét ünnepli az Egyház, Krisztus király ünnepét ünnepeljük mi magyarok és várjuk, jöjjön el már az a királyág. Amint a Mennyben, úgy a földön is… A mindenség Istentől fölkent uralkodója Jézus Krisztus, Ő az Atya akaratát jött teljesíteni itt e földön.

Tovább

Sebestyén Péter – Amíg tart a csoda

Sebestyén Péter – Amíg tart a csoda

24. november, 2018PublicisztikaNo comments

Antoine de Saint-Exupéry, a finom hangvételű „A kis herceg” szerzője elsősorban hivatásos pilóta volt. Sokszor repült a francia gyarmatok fölött, az első és a második világháború között gyakran kellett a Szahara fölött is átrepülnie.

Tovább

Makkay József – Leplezett magyar múlt Gyulafehérváron – interjú Marton József teológiai tanárral

Makkay József – Leplezett magyar múlt Gyulafehérváron – interjú Marton József teológiai tanárral

22. november, 2018PublicisztikaNo comments

   A centenáriumi ünnepségekre történő lázas készülődésben a többség nem kíváncsi az egymásnak ellentmondó román és magyar történetírás tényeire. Gyulafehérvár történelmi örökségének jó ismerőjével, Marton József teológussal virtuális sétát tettünk az erdélyi város múltjában. Marton József szerint nemcsak a régészeti leletek feldolgozásával adós a mai hatalom, hanem a várbeli épületek tulajdonjogának rendezésével is.

Tovább

Ferenc pápa – Felemelő feladat igazat szólni és igazként élni!

Ferenc pápa – Felemelő feladat igazat szólni és igazként élni!

19. november, 2018PublicisztikaNo comments

Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!(Mt 5,14-16)

   A mai katekézisben a tízparancsolat nyolcadik „szavával” foglalkozunk: „Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!

Tovább

A Szent Péter- és a Szent Pál-bazilika felszentelésének ünnepe – November 18.

A Szent Péter- és a Szent Pál-bazilika felszentelésének ünnepe – November 18.

18. november, 2018Ismeretterjesztés, PublicisztikaNo comments

    Egy templom felszentelését ünnepelve a hely névadó szentjét tiszteljük, akinek védelme alá helyezi magát a hívek közössége. Ma, a római Szent Péter- és Szent Pál-bazilika felszentelésének ünnepén tehát a két fő apostolt, Pétert és Pált tiszteljük, és kérjük, közbenjárásukkal segítsenek bennünket.

Tovább

Hívom a családokat 2018 novemberében – Bíró László püspök levele

Hívom a családokat 2018 novemberében – Bíró László püspök levele

13. november, 2018PublicisztikaNo comments

Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket, a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket, és mindenkit, aki a család és az élet mellett áll!

Tovább

Keresés a honlapon…
Régebbi írásaink…