Igehirdetések
Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?

Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?

7. december, 2018IgehirdetésekNo comments

      Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták: „Könyörülj rajtunk, Dávid fia!”

Tovább

Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát

Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát

6. december, 2018IgehirdetésekNo comments

   A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:

Tovább

Hálát adott

Hálát adott

5. december, 2018IgehirdetésekNo comments

   Abban az időben Jézus a Galileai-tengerhez érkezett. Fölment egy hegyre, és leült. Nagy sokaság jött hozzá. Hoztak magukkal sántákat, bénákat, vakokat, némákat meg sok más beteget, és lába elé tették őket. Valamennyiüket meggyógyította.

Tovább

Szerette volna látni, amit ti láttok

Szerette volna látni, amit ti láttok

4. december, 2018IgehirdetésekNo comments

   Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked.

Tovább

Ekkora hitet senkinél sem találtam

Ekkora hitet senkinél sem találtam

3. december, 2018IgehirdetésekNo comments

   Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik.” Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom.” A százados ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek: »Menj!« – elmegy; a másiknak: »Jöjj ide!« – akkor hozzám jön; és szolgámnak: »Tedd ezt!« – és megteszi.”

Tovább

Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek

Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek

2. december, 2018IgehirdetésekNo comments

   Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről:

Tovább

Imádkozzatok

Imádkozzatok

1. december, 2018IgehirdetésekNo comments

   Jézus ezeket a szavakat mondta tanítványainak a világ végéről:

Tovább

Követték őt

Követték őt

30. november, 2018IgehirdetésekNo comments

   A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat, és követték őt.

Tovább

Keresés a honlapon…
Régebbi írásaink…