Igehirdetések
Emészt a házadért való buzgóság

Emészt a házadért való buzgóság

9. november, 2019IgehirdetésekNo comments

   Abban az időben mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe.

Tovább

Örüljetek velem, mert megtaláltam

Örüljetek velem, mert megtaláltam

7. november, 2019IgehirdetésekNo comments

   Abban az időben vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: „Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük.”

Tovább

Mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom

Mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom

6. november, 2019IgehirdetésekNo comments

   Abban az időben amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom.

Tovább

Boldog, aki asztalhoz ülhet az Isten országában

Boldog, aki asztalhoz ülhet az Isten országában

5. november, 2019IgehirdetésekNo comments

   Ezek hallatán az egyik vendég így szólt hozzá: “Boldog, aki asztalhoz ülhet az Isten országában.” Erre ezt válaszolta: “Egy ember nagy vendégséget rendezett. Sokakat meghívott.

Tovább

Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni

Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni

4. november, 2019IgehirdetésekNo comments

   Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Étkezés közben a házigazdához fordult:

Tovább

Ma üdvösség köszöntött erre a házra

Ma üdvösség köszöntött erre a házra

3. november, 2019IgehirdetésekNo comments

   Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia.

Tovább

Mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen

Mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen

2. november, 2019IgehirdetésekNo comments

   Minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön.

Tovább

Boldogok, akiket üldöznek az igazságért

Boldogok, akiket üldöznek az igazságért

1. november, 2019IgehirdetésekNo comments

   Abban az időben: Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:

Tovább

Keresés a honlapon…
Régebbi írásaink…