Igehirdetések
Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál

Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál

23. október, 2018Igehirdetések, slider Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki.

Tovább

Kié lesz mindaz, amit szereztél?

Kié lesz mindaz, amit szereztél?

22. október, 2018Igehirdetések, slider Kié lesz mindaz, amit szereztél? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben, amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból: „Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!” Ő így válaszolt neki: „Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok legyek, és elosszam örökségteket?” Majd a tömeghez fordult: „Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete”.

Tovább

Egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben

Egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben

21. október, 2018Igehirdetések Egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben: Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” Ő megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?” Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.” Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!”

Tovább

A Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket, hogy mit kell mondanotok

A Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket, hogy mit kell mondanotok

20. október, 2018Igehirdetések A Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket, hogy mit kell mondanotok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványaihoz:

Tovább

Féljetek attól, akinek – azonfelül, hogy megöl – arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen

Féljetek attól, akinek – azonfelül, hogy megöl – arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen

19. október, 2018IgehirdetésekNo comments

   Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: „Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól!

Tovább

Ne vigyetek  magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut

Ne vigyetek  magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut

18. október, 2018IgehirdetésekNo comments

   Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott.

Tovább

Ti magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni

Ti magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni

17. október, 2018IgehirdetésekNo comments

   Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz:

Tovább

Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is?

Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is?

16. október, 2018IgehirdetésekNo comments

   Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett.

Tovább

Keresés a honlapon…
Régebbi írásaink…