Igehirdetések
Így szenved majd az Emberfia is tőlük

Így szenved majd az Emberfia is tőlük

15. december, 2018Igehirdetések, sliderNo comments

   Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: „Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?”

Tovább

Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket?

Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket?

14. december, 2018Igehirdetések, sliderNo comments

   Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: „Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket?

Tovább

Nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál

Nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál

13. december, 2018IgehirdetésekNo comments

   Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról:

Tovább

Nyugalmat talál lelketek

Nyugalmat talál lelketek

12. december, 2018IgehirdetésekNo comments

   Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez:

Tovább

Mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül

Mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül

11. december, 2018IgehirdetésekNo comments

   Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Mit gondoltok?

Tovább

Az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására

Az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására

10. december, 2018IgehirdetésekNo comments

   Egyik napon, amikor Jézus tanított, farizeusok és törvénytudók is ültek körülötte, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból és Jeruzsálemből jöttek. Az Úr ereje akkor arra indította Jézust, hogy gyógyítson.

Tovább

A göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét

A göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét

9. december, 2018IgehirdetésekNo comments

   Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius Pilátus volt Judea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme, Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában.

Tovább

Keresés a honlapon…
Régebbi írásaink…