Igehirdetések
Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk

Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk

23. április, 2019Igehirdetések, slider Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött.

Tovább

Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik!

Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik!

23. április, 2019Igehirdetések, sliderNo comments

   Húsvétvasárnap reggel Mária Magdolna könnyezve állt Jézus sírjánál. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál.

Tovább

Odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát

Odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát

22. április, 2019IgehirdetésekNo comments

   Gyorsan otthagyták a sírt, és félelmükben meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak.

Tovább

Még nem értették ugyanis az Írást, hogy fel kell támadnia halottaiból

Még nem értették ugyanis az Írást, hogy fel kell támadnia halottaiból

21. április, 2019IgehirdetésekNo comments

Mária Magdolna a hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, a sírhoz ment, és látta, hogy a kő el van mozdítva a sírbolttól.

Tovább

Csak a lepleket látta ott

Csak a lepleket látta ott

20. április, 2019IgehirdetésekNo comments

   A hét első napján kora hajnalban az asszonyok kimentek Jézus sírjához, s magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A kő el volt hengerítve a sírtól. Bementek, de az Úrjézus testét nem találták. Még fel sem ocsúdtak meglepetésükből, amikor két férfi jelent meg mellettük, ragyogó ruhában. Ijedtükben a földre szegezték tekintetüket. De azok így szóltak hozzájuk: „Miért keresitek az élőt a halottak között?

Tovább

Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek?

Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek?

18. április, 2019IgehirdetésekNo comments

   Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének.

Tovább

Csak nem én vagyok az, Mester?

Csak nem én vagyok az, Mester?

17. április, 2019IgehirdetésekNo comments

   A betániai vacsora után a tizenkettő közül az egyik, akit karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: „Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust?” Azok harminc ezüstöt ígértek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik.

Tovább

Keresés a honlapon…
Régebbi írásaink…