Igehirdetések
Kényük-kedvük szerint bántak vele

Kényük-kedvük szerint bántak vele

23. február, 2019Igehirdetések, sliderNo comments

   Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük ment föl egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Akkor megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal.

Tovább

Neked adom a mennyek országának kulcsait

Neked adom a mennyek országának kulcsait

22. február, 2019Igehirdetések, sliderNo comments

   Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.”

Tovább

Távozz tőlem, sátán, mert emberi módon gondolkodol és nem Isten tervei szerint!

Távozz tőlem, sátán, mert emberi módon gondolkodol és nem Isten tervei szerint!

21. február, 2019Igehirdetések, sliderNo comments

   Jézus egyszer elment tanítványaival a Fülöp-Cezáreája környékén fekvő falvakba. Útközben megkérdezte őket: „Kinek tartanak engem az emberek?”

Tovább

Erről senkinek se beszélj a faluban!

Erről senkinek se beszélj a faluban!

20. február, 2019IgehirdetésekNo comments

   Jézus és tanítványai egy alkalommal Betszaidába érkeztek. Ott egy vakot vezettek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő kézen fogva kivezette a vakot a faluból. Aztán nyállal megnedvesítette szemét, rátette kezét, és megkérdezte: „Látsz-e valamit?”

Tovább

Hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek?

Hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek?

19. február, 2019IgehirdetésekNo comments

   A tanítványok egy alkalommal áthajóztak a Genezáreti-tavon. Elfelejtettek kenyeret vinni magukkal, és csak egy kenyerük volt a bárkában. Jézus a lelkükre kötötte: „Vigyázzatok! Óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától!”

Tovább

Miért akar jelet ez a nemzedék?

Miért akar jelet ez a nemzedék?

18. február, 2019IgehirdetésekNo comments

   Egy alkalommal farizeusok mentek Jézushoz, és vitatkozni kezdtek vele. Égi jelet kértek tőle, mert próbára akarták tenni.

Tovább

Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik

Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik

17. február, 2019IgehirdetésekNo comments

   Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tiruszi és szidoni tengermellékről.

Tovább

Fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak

Fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak

16. február, 2019IgehirdetésekNo comments

   Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. Mivel nem volt mit enniük, odahívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha pedig étlen bocsátom haza őket, kimerülnek az úton, hiszen többen közülük messziről jöttek.”

Tovább

Keresés a honlapon…
Régebbi írásaink…