Igehirdetések
Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él!

Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él!

19. augusztus, 2018Igehirdetések, sliderNo comments

   Abban az időben így beszélt Jézus a zsidók sokaságához: „Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ is életéért.”

Tovább

Ne akadályozzátok meg őket, hogy hozzám jöjjenek

Ne akadályozzátok meg őket, hogy hozzám jöjjenek

18. augusztus, 2018IgehirdetésekNo comments

   Egyszer gyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk kezét, és imádkozzék fölöttük. A tanítványok elutasították őket.

Tovább

Nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja

Nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja

17. augusztus, 2018IgehirdetésekNo comments

   Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle: „Szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátania a feleségét?” Jézus ezt felelte: „Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta: »A férfi ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek? Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test.« Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza.”

Tovább

Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd

Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd

16. augusztus, 2018IgehirdetésekNo comments

   Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer.

Tovább

Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki

Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki

15. augusztus, 2018IgehirdetésekNo comments

   Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.

Tovább

Mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül

Mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül

14. augusztus, 2018IgehirdetésekNo comments

   A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában?”

Tovább

A földi királyok kitől szednek vámot vagy adót

A földi királyok kitől szednek vámot vagy adót

13. augusztus, 2018IgehirdetésekNo comments

   Galileai útjuk során Jézus ezt mondta tanítványainak:

Tovább

Gyönge a hitetek

Gyönge a hitetek

11. augusztus, 2018IgehirdetésekNo comments

   Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte őt: „Uram, könyörülj fiamon! Holdkóros szegény, és sokat szenved. Hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani.”

Tovább

Keresés a honlapon…
Régebbi írásaink…