12. szeptember, 2018Igehirdetések Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt: „Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul.

   Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat.

   Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok! Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal.”

                                                                           Lukács Evangéliuma 6,20-26

   A tizenkettő kiválasztása után Jézus Isten országának az új alkotmányát hirdeti meg. A boldogság-mondások néven fennmaradt szállóigék, olyan ellentmondásokat tartalmaznak, amelyek a mai ember fülének is nehézséget okozhatnak. Jézus olyan személyeket nevez boldognak, akik különböző szükségben szenvednek. Nagyon érzékenyen kezeli a társadalmi igazságtalanságot. Jézus felhívását sajnos már az Egyház születése után rövid idővel sokan mellőzték.

   Jézus boldognak nevezi a szegényeket, nem azért mert pártolná a nélkülözést, hanem azért, mert a gazdagokhoz viszonyítva ők megszabadultak a szorongásaiktól. A boldogság meghirdetése azonos a legalacsonyabbak, kisemmizettek felemelkedésével. A messiási korszak a tejben és mézben gazdag ígéret földjéhez hasonlít.

   Az Egyház elindulásakor a keresztényeket a közönséges bűnösökkel helyezték egy sorba. Jézus azonban azzal vigasztalja az üldözötteket, hogy majd nagy jutalmat kapnak Istentől. Nemcsak a pogányok, hanem az izraelita honfitársaik is üldözték őket. Az üldözők a próféta-gyilkosok leszármazottai voltak.

   A messiási korszakban meg fognak szűni ezek a nélkülözések és üldöztetések. Jézus által hirdetett elvek úgy tűnnek, mintha utópiák lennének, de az Egyház nem feletkezhet meg az elnyomottakról és a szegényekről. Olyan szerepe kell legyen a világban, mint a kovásznak a kenyérben, vagy a mécsesnek a sötétségben.

   Külön pápai tanács létezik, amely az igazságosságot és a békét sürgeti, neve: Iustitia et Pax. Feladata, hogy terjessze az Egyház társadalmi tanítását, és a béke és igazságosság kutatásainak az összegyűjtését szorgalmazza. Ugyanakkor a mai világ számára megmutathatja a keresztény értelembe vett igazságosságot, Krisztus nyolc boldogságának a lényegét.

   Boldogságunk csak akkor lesz teljes, ha másokkal is megosztjuk lelki és anyagi kincseinket. Jézus pontosan erre bíztatta követőit, amikor a következőket mondta el nekik: “Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok!” (Mt 6, 19)

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…