1. november, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben: Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.”

                                                 Máté Evangéliuma 5,1-12a

   Máté evangéliumának címzettjei elsősorban a szegények, a kisemmizettek. A szegénység, főleg lelki szinten a boldogság egyik vonása. A lélekben szegény ember a valóban nincstelen ember, aki nemcsak vagyonáról, hanem akaratáról, vágyairól, terveiről is teljesen le tud mondani.

   A teljesen szegény ember nyitott a természetfeletti dolgok befogadására, és másfajta, magasabb rendű javak után kívánkozik, amelyeket csak Istentől kaphat meg. Aki nyugodt és elégedett sorsával az nem tud Isten ügye miatt nyugtalankodni. A lélekben szegény embert, az Isten országa iránti ügybuzgóság nyugtalanítja. Senki sem születik ilyen állapotban, hanem a folytonos lemondás és az intellektuális igényről való lemondás által jut el valaki erre.

   A szelídek nem jó társadalmi helyzettel rendelkező személyek. A szelídek elsősorban az alázatban és a megelégedettségben mutatnak példát másoknak. A szelídeknek ígért föld hasonlít a pátriárkáknak ígért földhöz. Ez a biztonság és az Isten baráti oltalmának a szimbóluma.

   A szomorkodók nem saját bűneik, vagy szenvedéseik miatt kerültek ilyen állapotba, hanem mert Isten ügye miatt elutasítást, keresztet kaptak. A próféta már megjövendölte, hogy a gyászoló népet az örömöt hozó Messiás fogja megörvendeztetni.

   Az éhezők azokat képviselik, akik Isten után vágyakoznak. A zsoltárok könyve gyakran az Isten utáni vágyakozást lelki szomjúsággal, éhséggel azonosítja. A messiási korban ez a hiány megszűnik. Jahve, maga fog az éhezőknek kenyeret osztogatni. Jézus magát az élet kenyerének nevezte, akik Őt befogadják többé soha nem tapasztalnak lelki éheséget.

   Az irgalmasság a szeretet konkrét megnyilvánulása, az ószövetségben Jahvét ezzel a jelzővel illetik. Pál apostol az irgalom atyjának nevezi Istent.

  A szív az ember rejtett valósága. Ez a boldogság nem a becsületes embert mutatja be, hanem azokat, akik készek befogadni az evangéliumot. Jézus a rituális tisztaság mellett egy új fajta tisztaságot követel, amely az evangéliumi üzenetben javasolt életmód.

   A békességszerzők nem a kényelmes, konfrontációt kerülő emberek, hanem azok, akik aktívan harcolnak ezért. A béke tulajdonképpen az Isten és az őt követő ember barátságát fejezi ki. A béke megjelenik, mint Isten napjának az ajándéka, mint szent frigy, mint szövetség. Jézus ezt a vérével szerezte meg nekünk.

   Az üldöztetés a tanítvánnyá válás útja, ezen az úton jártak a próféták, és az ószövetségi jámbor emberek. Az üldözést az Üdvözítő hagyja örökül követőire. Ez a biztos jele annak, hogy valaki teljesen átadta magát a krisztusi életnek.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…