4. november, 2019Igehirdetések No comments

   Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Étkezés közben a házigazdához fordult:

   „Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat.”

                                                Lukács Evangéliuma 14, 12-14

   A valamikori lakoma az étkezésen túl közösségi összejövetel is volt. Ilyenkor a rokonokat, barátokat, jó ismerősöket szokták meghívni, ugyanakkor ez jó alkalmat nyújtott a vallásos tanítások megvitatására is, főleg a tudósok szimpóziumain.

   Sértésnek vagy tiszteletlenségnek számított, ha valakit népi származású ember mellé ültettek, ezt rangon alulinak tekintették. A helyeknek megvolt a pontos és kimért rendje. Az előkelőket középre ültették, jobbra a rangban második helyen levőket, balra pedig a rangban legkisebbeket.

   Jézus felfigyelt arra, hogy a szolgák milyen pontossággal hajták végre az ülési rendre vonatkozó szabályokat. Az Úr vacsorája a keresztény közösségekben ehhez hasonló összejövetel volt. Sajnos ezeken az alkalmakon is a különböző rangú emberek azzal törődtek, hogy ki közöttük a rangidős. Ez a viselkedés nem fért össze Jézus azon tanításával, amely a kisebbeket, az alacsony származású embereket részesítette előnyben.

   Ez a fajta világi versengés nem felelt meg a keresztény életmóddal. Egy ilyen szimpózium alkalmat adott Jézusnak az első helyekről szóló tanításra. Szerinte a lakomát az alázat és a nagylelkűség próbakövévé kell tenni. Nem a nyilvános összeütközések helye kellene legyen, hanem a testvéri szeretet megnyilvánulása, amely nem tart számot a meghívottak társadalmi helyzetére.

   Jézus nem ítéli el az ünnepi összejövetleket, hanem más jellegel ruházza fel őket. A szeretet parancsa nagyobb a vendégszeretet előírásainál.

  A keresztény vendégszeretet első helyén a Mester kell álljon. Minden más próbálkozás csak elmélyíti a vendégek közti különbözőségeket. Nem az egységet szolgálják, hanem a megosztást. Végül a példázat menete a feltámadásra tereli a figyelmünket. Minden jóságnak, alázatosságnak kell lennie egy végső jutalma, amelyet az itteni körülmények között nem tudnak megadni az emberek. A szegénységet és a szenvedést az égi jutalom reményében el kell fogadni.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…