30. augusztus, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:

   A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!”

   Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!”
Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!

                                                  Máté Evangéliuma 25, 1-13

   Ez a jézusi példabeszéd tele van ellentmondásokkal. A vőlegényt váró koszorúslányok két csoportra vannak osztva: okosok és balgák. Igazából egy személyt testesítenek meg, a menyasszonyt, ilyen szempontból egy személynek a különböző vonásairól beszélhetünk. A vőlegény is egy ellentmondásos személy, mert nem a násznép kíséretében érkezik, meglepetésszerűen robban be a képbe.

   A példabeszéd üzenete, hogy nem enegedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy hanyagul várjuk Jézust. A várakozás feszültségét növeli az érkezés időpontjának a bizonytalansága. A példabeszéd csúcspontja a szüzek találkozása Jézussal, amely a lelkek Krisztussal való találkozását jelenti. A találkozás jelképezheti Jézus eszkatologikus megjelenését, vagy az egyes személyek földi életének a lezárulását. A hagyományos értelmezés Jézus második eljövetelére gondol, azonban itt semmilyen kapcsolat nem fedezhető fel ezzel a magyarázattal. Jézus egyedül érkezik, nem angyalainak a kíséretében, nem az egész emberiséggel akar találkozni, hanem egy jól meghatározott csoporttal.

   A példázat célja, hogy felkészítse a híveket az Úrral való találkozásra. A hívő embernek ügyelnie kell arra, hogy ne lankadjon el a várakozás hosszúsága, illetve az Úr késlekedése miatt. Nem mi vagyunk az élet főszereplői, hanem a vőlegény. Itt nem egy piaci eseményről van szó, hanem a személyes ítéletről, amelyet az utolsó pillanatban már semmi sem változtathat meg. Földi életünk egy ünnepi menethez kell hasonlítson, amely a Krisztussal való találkozással kellene betetőzdjön. Az okos szüzek útra indulnak, hogy lámpásiak fényével felkeressék a Megváltót. Ez egy dinamikus várakozás, amely az emberben létező vágyakozásról szól. Ügyelnünk kell, hogy ez a fajta vágykozás ne aludjon ki a lelkünkből.

   A menyegző a legszebb metafórája az Istennel való találkozásunknak. Isten nem rabszolgaságra, a földi létbe való belegörnyedésbe, hanem ünnepre és szabadságra hívott meg bennünket, a földi életünk jutalma is ehhez hasonló lesz.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom