11. március, 2019Igehirdetések No comments

   Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján. Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára.

   Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek.
Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna?

   A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, s nem adtatok ennem. Szomjas voltam, s nem adtatok innom. Idegen voltam, s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám, s nem ruháztatok fel. Beteg és fogoly voltam, s nem jöttetek el meglátogatni.

   Ekkor ezek is megkérdezik: Uram, mikor láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra?

   Erre majd ezt feleli: Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.”

                                         Máté Evangéliuma 25, 31-46

   Jézus egy példabeszéden keresztül magyarázza el apostolainak, hogy mik a mennybejutás feltételei. Mindenki szeretne a mennybe jutni, de kevesen akarják az evangélium által leírt feltételekhez tartani magukat. Jézus az irgalmasság testi cselekedeteit sorolja fel, itt azonban hiányoznak az irgalmasság lelki cselekedetei. Tény, hogy a kereszténység nem állhat meg a tanítás szintjén, hanem bizonyos tettekkel kell azonosuljon. Jézus az irgalmasság új arcát mutatta meg a követőinek. Csak akkor hirdetik hitelesen Jézus evangéliumát, ha gyakorolni tudják az irgalmasságot. Az irgalmasság első és legfontosabb tulajdonságunk kellene legyen önmagunkkal szemben, majd embertársainkkal szemben.

   Mindennap olyan szépen tudjuk kérni a mennyei Atyát, hogy könyörüljön rajtunk, de keveset mozdítunk környezetünkben a béke előmozdítására. Elsősorban azt kellene keressük, hogy hogyan tudnánk a legjobban az irgalmasságot gyakorolni, mert gyakran a saját korlátoltságunkkal kell megküzdjünk.

   Lehetséges, hogy a munkatársunknak kell egy kevés tökéletlenséget elnéznünk, vagy egy szegény családot megsegítenünk. Nem nagy dolgokban áll az irgalmasság cselekedete, hanem a szívből jövő cselekedetekben.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…