13. május, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben így szólt Jézus:

   „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik.”

    Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél. Jézus ezért így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.”

                                                                               János Evangéliuma 10, 1-10

Jézus egy olyan példázatot mond, amelynek megvannak az ószövetségi práhuzamai. Ezekiel próféta megfenyíti a hamis pásztorokat, akik elveszik a nyájtól a megélhetéshez szüséges táplálékot, és a farkasok prédájává teszik őket. Jézus pásztora azonban jóságosan viszonyul a nyájához. A 23. zsoltár az Urat nevezi jó pásztornak, aki zöldellő réteken vezeti nyáját, és a sötét völgyben is megoltalmazza őket. Vajon ma kit nevezhetünk jó lelkipásztornak? Egy olyan személyt, aki minden esetben rendelkezésére áll a híveinek, nem ellenkezik senkivel, mindent a legjobban csinál? Vagy inkább az, aki néha felhívja a nyáj figyelmét korunk buktatóira, a közösséget fenyegető veszélyekre?

Az elmagányosodás, a közömbösség korszakában nehéz egy konkrét irányelvet tartani. Ma a kultúrák sokszínűségében vallásos svédasztal áll híveink rendelkezésére. Minden igényeiket igyekszenek kielégíteni a posztmodern élet új életfilozófiai irányzatai. Ma az embernek elsősorban egészséget és kiegyensúlyozott életet ajánlanak. Azzal kecsegtetik az embereket, hogy megmutatják nekik, hogyan kell egészségesen és gond nélkül élni.

Már Jézus is tudta, hogy olyan tanítással fognak előállni, ami az emberek elképzeléseit, elvárásait kielégítik, de tanításukat saját ízlésük szerint használják fel. Olyan vlogerekkel találkozhatunk az interneten, akik megmondják az embereknek a tuttit. Ők azt feltételezik magukról, hogy ismerik az élet titkait, és rendelkeznek az önmegváltás eszközeivel. De vajon kinek a tekintélyével állnak elő? Mi húzódik meg tanításaiknak a hátterében? Tényleg a jó pásztor gondoskodó szeretetével közelítenek felénk? Biztos, hogy csak a mi testi-lelki javunkat akarják?

A mi jó pásztorunk, Krisztus. Tőle várunk egészséget, megváltást és békét. Mi tudjuk, hogy a többi csak merő kísérlet annak az utánzására, aki magáénak tudja az utat, az igazságot és az életet.

Húsvét negyedik vasárnapját a megszentelt élet és a papi hivatások vasárnapjaként ünnepeljük. Ezen a vasárnapon minden szerzetes és lelkipásztor elgondolkozik saját hivatásáról és újra értékeli azt. Valószínű a visszatekintéskor nemcsak a sikerek kerülnek felszínre, hanem a sikertelenségek is. Ezek többnyire a meghívott gyengeségét tükrözik. Isten azonban nem vonja vissza senkitől a meghívást. Továbbra is segíteni akarja a felszentelt személyt hivatásának a kibontakoztatásában. Nagyon tetszik nekem Kalkuttai Szent Teréz anya hivatásról szóló meghatározása. Egy tanácstalan lány fordult hozzá tanácsért. A következőket mondta el neki: a tudományokban is jártas vagyok, vonz a családos élet is, szerzetes is szeretnék lenni. Teréz anya a rószafüzért morzsolgatva a következőket mondta: Kedves lányom azt a hivatást válaszd, amelyre szívesen gondolsz, és amelyre gondolva öröm tölti el lelkedet, és akkor biztosan megtudod, hogy Isten mit jelölt ki számodra. Örömmel gondolni a hivatásunkra, ez a legfontosabb. Ebből derül ki, hogy valóban a hivatásunk szerint élünk.

A hivatásban az is fontos, hogy mindannyian megszólíthatóak vagyunk. A jó pásztorhoz hasonlóan Jézus minket is a nevünket szólít. Jézus egészen ismer téged, nem felszínesen, nem ahogyan a körülötted élő emberek megismertek. Talán ők csak a jót, a hibátlant látják benned. Jézus úgy lát, ahogy vagy, maszkok nélkül. Mostanában nagyon divatos lett a sztárok körében az öngyilkosság. Nem régiben Avicii oltotta ki életét, az ő példáját követte Keith Flint a Prodigy együttes énekese. Vajon miért történnek meg ezek az esetek ilyen gyakran? Nem-e a hivatás-krízissel kapcsolatosak ezek? Valamikor hivatásuknak érezték az éneklést, de idővel elvesztették ezt a szép hivatást. Művészetükkel nem találtak Istenre, ezért életük kiüresedett, értelmetlen lett. Mi hogyan állunk személyes hivatásunkkal, van-e még benne öröm, lelkesedés? Kérjük a hivatások atyját, hogy szítsa fel újra lelkünkben hivatásunk szépségét!

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…