25. november, 2018Igehirdetések No comments

   Abban az időben Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy-e a zsidók királya?” Jézus így válaszolt: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?”

   Pilátus ezt felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél?” Ekkor Jézus így szólt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való.” Pilátus megkérdezte: „Tehát király vagy?” Jézus így felelt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra!”

                                                                   János Evangéliuma 18, 33b-37

   Két vezéregyéniség találkozik egymással. Két világ farkasszemet néz egymással. Pilátus a Római Állam helytartója, akit a távoli Rómából is figyelemmel kísérnek. Valószínű otthon valakinek nyomta a begyét, és egy távoli keleti országba helyezték ki büntetésként. Ez a késő esti ügy úgy hiányzott neki, mint egy púp a hátára. De hát a főpapok küldték hozzá ezt a lázadót. Nem lehet az ügyet elsimítani, mert a főpapok hangja még ki tudja kinek a füléig jut el. Az izraeliek a törvény szerint nem szabad senkit tárgyalás nélkül kivégezzenek. Megint egy kirakatper.

   Pilátust nem érdekli, hogy ez az ember káromkodott, vagy sem, hiszen amúgy sem hitt Izrael Istenében. Inkább politikai ambicíói felől érdeklődik. A híresztelések szerint Küriosznak, azaz Királynak nevezi magát. Miféle király lehet ez a názáreti Jézus, ha trónra akar kerülni, hol vannak a katonái, a választópolgárok, a mecénásai?

   Fura egy királynak néz ki így egymagában. Vajon ki bíztatta fel, esetleg a zelóták egyik titkos szervezetének a tagja? Kik szervezték meg az összeesküvést? Senki sem áll mellette. Itt valami gyanús összesküvés történik.

   A válaszából kiderül, hogy még csak nem is földi királyságról álmodik. Egy utópiáról beszél, amely távol áll a jelenlegi politikai fejleményektől. És mégis ennek az embernek a szavai, a tekintete, a gesztusai hatalmat sugároznak magukból. Szinte Pilátust is megigézi szelíd megjelenésével. Jézus magaviselete nem hasonlít egy erőszakos lázadóhoz. Nem is politikai ügyről van szó, hanem egy vallási ügyből csináltak egy lehetetlen problémát. Ezt a kérdést sajnos nem lehet kikerülni. Ha királynak vallja magát, akkor a császár fölé helyezi magát. Ez viszont felér egy lázadással.

   Jézus válaszából azonban világosan kiderül, hogy nem jelent valódi veszélyt senkinek. Nem akar háborúzni, nem akar fellázadni, csak az igazság érdekli. Az az igazság, amelyet már oly gyakran elárultak Iustitia neve alatt. Az a sok mesterségesen felépített vád, amelynek oly sokan áldozatai lettek. És amikor valaki az igazság felett akar pálcát törni, akkor befogják a száját, meggyilkolják. Kinek kell ilyen válságos helyzetben az igazság? Az igazság pontosan olyan illúzió, mint a jézusi királyság. Most a római béke kell minden áron. Jobb, ha egy ember vész el, mintsem egy nép, amely megöli a prófétáit.

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…