28. november, 2018Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek.

Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.

   Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s közületek némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”

                                                                           Lukács Evangéliuma 21, 12-19

 A végső időkről szóló elbeszélésébe Lukács belefűzi a keresztények üldözésének a valószínűségét is. Már az Apostolok Cselekedeteiben is találkozunk a keresztényüldözés tényével. Az apostoli korszakban sokan valóban a keresztény név miatt kerültek bajba. A pogány világban a családtagok kötelesek voltak feljelenteni megkeresztelkedett rokonaikat. A kereszténység felvállalásával sokan veszélybe sodorták saját és családjaik életét.

   Ma a véres keresztényüldözéseket sok helyen Európában felváltották a média-lejáratási kampányok. Ezek elsősorban az Egyház hivatalos vezetőit szokták pellengérre állítani. Az elv egyszerű: ha sikerül az Egyház vezetőit lejáratni, akkor a botrány miatt sok keresztény hite meggyengülhet. Ugyanakkor a látogatottsági arányt is növeli egy-egy botrányos hír. A keresztény ünnepeket sokan reklám-fogásokkal üresítették ki eredeti lényegüktől. Ma a betlehemes mellett jól megfér a Mikulás és a Télapó. Ezek új értelemmel töltik meg a keresztény ünnepeket. A hit kiüresedését jelzi az ünnepek alkalmával felvásárolt fölösleges holmik, amelyek az ünnepek után amúgyis a szemeteskukába kerülnek.

   Jézus a keresztényüldözés mindennemű fajtájára az Istenbe vetett bizamat ajánlja. Isten nem hagyja cserben a híveit. Bár a segítség nem mindig látványos, de attól függetlenül soha nem fog elmaradni. Az evangélium vigasztaló üzenetetet tartalmaz, de nem egy felsőbbrendű túlélési stratégiára, vagy mágikus fortélyokra akarja bíztatni a krisztushívőket. Nincs kész recept az üldözésekkel szemben. Minden esetnél egyedi módon kell eljárni.

   A keresztény nem tétlenül kell fogadja a támadásokat, hanem türelemmel és cselekvő szeretettel kell tanúságot tegyen a hitéről. A múltban olyan személyiségek, mint Martin Luther King, vagy Mahatma Gandhi megtalálták az ellenállás keresztény módozatait. Az erőszakmentesség elvét alkalmazták, amely az ellenség szeretetét is magába foglalta. Szerintük nem lehet valaki igazságos, ha az általa képviselt értékrendjét erőszakkal akarja érvényre juttatni. Egyházunk vértanúi arról tanúskodnak, hogy még a halál félelme sem tudja kiölni lelkünkből a krisztusi szeretetet és az Isten iránti hűséget.

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…