5. január, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben, amikor Jézus Galileába készült, találkozott Fülöppel. „Kövess engem!” – mondta neki.

   Fülöp Betszaidából származott, András és Péter városából. Amikor találkozott Nátánáellel, közölte vele: „Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak: a názáreti Jézust, József fiát.”

   „Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel. „Jöjj, nézd meg!” – felelte Fülöp.

   Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!”

   Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.” Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.”

   Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.” Majd így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”

                                                 János Evangéliuma 1, 43-51

   Nátánáel életét megváltoztatta a Jézussal való találkozás. Fülöp apostol egy ősi keresztény hitvallást idéz, amely hasonlít a Jn 1, 41 b vershez. Nátánáel egy helyi szólást idéz, amely Jézus későbbi elutasításának is egyik témája: “Jöhet valami jó Názáretből?” (Jn 1, 46) Nátánáel először kételkedik Jézus igazi Messiás-voltában. A fordulat akkor történik meg, amikor Jézus megszólítja, és egy olyan dolgot mond róla, amiről mások nem sokat tudhattak. A fügefa alatt való időzés a rabbik szokásaira utaló esemény.

   Nátánáel a többi izraelitához képest igaz, eredeti ember, mert az előítéletei alpján nem utasítja el Jézust. Az álnokok azokra a személyekre emlékeztetenek, akik elutasították Isten prófétáit, illetve hűtelenek voltak Izrael Istenével szemben.

   Nátánáel Isten Fiának nevezte Jézust. Az ószövetségben már van utalás arra, hogy a Messiás Isten Fia, de Pilátus gesztusára is emlékeztet, hiszen ő íratta fel a táblára a “zsidók királya” kifejezést.

   Az angyalok említése az isten-ismeretnek a jézusi egyedüliségét hangsúlyozza: “a Fiún kívül senki se láthatta az Atyát.

   Ezekben a találkozásokban Jézus új követőkre tett szert. Ezekben gyakran egy jövőbeli kép is kirajzolódik. Nemcsak azt látja, hogy kik azok, akiket meghív, hanem azt is, hogy később kivé változnak. Péterben meglátja a kősziklát, Nátánáelben pedig az őszinteséget.

   Ezekben a találkozásokban egy új életnek a lehetősége bontakozott ki a meghívottak részére. Nekik sem volt könnyű igen-t mondani a meghívásra, de miután legyőzték előítéleteiket és fentartásaikat Jézus követőivé váltak. Ma téged is megszólíthat Jézus. Hogyan fogsz válaszolni erre a személyes meghívásra? Te is Jézus követője lehetsz. A válasz azonban rád van bízva.

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…