23. november, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle: „Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének.

   Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a hét. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a hétnek felesége volt.”

   Jézus ezt válaszolta nekik: „A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.” Erre néhány írástudó megjegyezte: „Mester, helyesen válaszoltál.” Nem is mertek többé tőle semmit sem kérdezni.

                                                                    Lukács Evangéliuma 20, 27-40

   Jézus azt a felfogást próbálja megcáfolni, amely azt tanította, hogy a feltámadás után az emberi testnek és kapcsolatoknak ugyanolyan tulajdonságaik lesznek, mint a földi életben. A szadduceusok elelve nem hittek a feltámadásban és a halhatatlanságban. Érvelésük egy szemfényvesztő kísérlet volt Jézus megtámadására. Sokan ma is azt gondolják, hogy a paradicsomi élet az itteninek a folytatása. Az iszlám tanításához hasonló paradicsomot képzeltek el, ahol az igaz hitűek uralkondni fognak a gyengéken, a szolgai sorsban élőkön.

   A jelenlegi világot a nemzés és az anyagvilág törvényei szabályozzák. A halál utáni életben ezek a törvények felfüggesztődnek. A feltámadottak az angyalokhoz hasonlítanak, azaz függetlenek a test és az anyag törvényeitől.

   Már a Kivonulásuk könyvében is az élők Istenéről beszél, az elhunytakat továbbra is élőként említi meg. Elsősorban azoknak akar választ adni, akik a közösségen belül kételkednek a feltámadásban, főleg a test föltámadásában.

   Jézust nem az a szándék vezérelte, miszerint a nőtlen állapot magasabbrendű a házasságnál. Elsősorban a feltámadott test tulajdonságait akarja kihangsúlyozni, és tisztázni akarja azt a tévedést, miszerint a feltámadás az itteni életnek a visszfénye.

   A jelenlegi világ a következőhöz képest lehet, hogy alsóbbrendű, de nem azért, mert az anyaghoz kötődik, hanem azért, mert az csak az első szakasza az ember kiteljesedésének. A vita pozitív felhanggal végződik, Jézus ellenfelei elismerőleg nyilatkoznak az elhangzott érvelésekről.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…