19. szeptember, 2018Igehirdetések No comments

   Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez: Kihez hasonlítsam e nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz:

Furulyáztunk, de nem táncoltatok.
Siránkoztunk, de nem zokogtatok.

   Eljött Keresztelő János: kenyeret nem eszik, bort nem iszik. Erre azt mondjátok: „Ördöge van.” Eljött az Emberfia, eszik és iszik. Erre meg azt mondjátok: „Nézd a falánk és borissza embert, a vámosok és a bűnösök barátját!”

Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták.

                                         Lukács Evangéliuma 7,31-35

   A fiatal keresztény közösségnek komoly gondokat okoztak az izraelita testvéreik. Jézus beszédéből ez az ellenségeskedés kerül felszínre. Jézus elítéli azokat, akik sem Keresztelőre, sem rá nem hallgattak. Ugyanakkor példázattal is él. A muzsikusok valamilyen alkalomból énekelhettek, de senki sem táncolt az eseményen. Mikor gyászéneket zengtek, akkor senki sem gyászolt. Ez a kettős lelki állapot jellemezte Jézus kortársait. Nem hajlottak sem a jánosi keresztségre, sem az isteni mester tanításaira.

   A kortársak részéről érthetetlen számunkra Keresztelő János elmarasztalása, hiszen a nazírsághoz tartozó előírásokat betartotta. Szeszes italt nem fogyasztott, mégis megszállottnak tekintették. Jézus a vámosokkal és a bűnösökkel tartózkodik, ezért magára vonja az ellenzék rosszindulatú megjegyzéseit.

   Ugyanakkor látható feszültség van a nép által, az ószövetségi próféták által megfestett Messiás-kép és a jelenlegi Messiás-kép között. A Messiást egy dicsőséges uralkodónak gondolták, ennek ellenére a nép aljával barátkozott. Az idők folyamán Jézus életét szépen körülaranyozták, megfosztották eredeti egyszerűségétől.

   Jézus ma is szóba állna a társadalom elítéltjeivel. Ez viszont nem azt jelenti, hogy minden cselekedetüket, viselkedésüket elfogadná, hanem új lehetőséget kínálna fel számukra. Az Ő szemében nincsenek elveszett ügyek, lehetetlen helyzetek. Számára minden társadalmi rétegből származó ember kedves. Az Ő olvasatában helytelen egymás kritikátlan megítélése. Az ítélkezés egy olyan luxus, amely egyedül Istennek jár ki. Bár Ő sem idegenkedett attól, hogy kortársairól pozitív kritikát alkosson.

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…