6. március, 2019Igehirdetések No comments

   A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:

   Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat.

   Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is.

   Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.

   Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.

                                             Máté Evangéliuma 6, 1-6.16-18

   Jézus bizonyos utasításokat ad tanítványainak az alamizsnálkodásra, az imára és a böjtölésre vonatkozóan. Elsősorban diszkréciót követel tanítványaitól, amikor ezeket gyakorolják. Sokan csak a magamutatás kedvéért gyakorolták ezeket, de nem szolgált lelkük javára. A böjthöz kapcsolodó gyakorlatok a lélek felemelkedését kell szolgálják. A léleknek szüksége van a test megzabolázására. Másképpen a test lefojtja a lélek törekvéseit. A szellemi munka szempontjából is fontos a böjtölés. Teli hassal a gondolkodó elme nem tud rendesen működni.

   Valószínű Jézus a környezetében tapasztalt gyakorlatokat helytelenítette. Példaként hozta fel az özvegyasszonyt, aki két filérével mindenét Istennek adta. Az imádságban az agg Simeon és az özvegy Anna bizonyultak igazi példaképeknek. A böjt, az önfegyelem élő példaképe Keresztelő Szent János, aki barlangban lakott és sáskát, meg mézet fogyasztott. Ezek az emberek nem a látszat kedvéért gyakorolták a lemondást. Megvoltak győződve arról, hogy életükkel meg tudják változtatni a közömbösnek ígérkező környezetüket.

   A böjt segíthet bennünket saját korlátainknak a felfedezésében, ugyanakkor közelebb vezethet Istenhez és felebarátunkhoz. A kommunista érában a Duna-csatornánál nem győzték csodálni a más felekezetű lelkészek a katolikus atyák böjti fegyelemhez szokott szívósságát. Aki testét megzabolázza, annak később nem okoz gondot a kevesebb ételadag, lemondás bizonyos káros szenvedélyekről. A kemény fogságban általában azok között volt nagyobb a halandóság, akik ételüket cigarettára cserélték el. A böjt megtanít a mértéktartásra és az értékek megkülönböztetésére. Ugyanakkor segíti a tisztánlátást a lényeges és a lényegtelen között.

   A böjt nem fogyokúra, hanem akartunk megerősítése. Istenért vállaljuk a nélkülözést, a fogságot, ahogyan Szent Pál mondta. Felkészít bennünket a feltámadás ünnepére. Jézus példáját követjük, aki a gonosz elleni harcban eszközként használta fel a böjtöt.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…