17. július, 2019Igehirdetések Az Atyát nem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek!

 

   Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.

                                           Máté Evangéliuma 11,25-27

   Jézus atyaként szólítja meg azt az Istent, akit sokan távolinak és idegennek tekintettek. Az evangélista talán a misszióban ért kudarcokra keres megfelelő választ, hiszen azok szégyenfoltot jelentenek Isten mindenhatóságára nézve. Szembeállítja az egyszerű hallgatókat a bölcsekkel. Isten önkinyilatkoztatására készségesebben reagáltak az egyszerű sorból származó emberek, mint a hatalmasok. Ez is az isteni üdvtervnek a titkaihoz tartozik. Az egyszerű emberek nyitottabbak az evangélium befogadására. Azt a nyitottságot is Istentől eredezteti. Ő nyitotta meg a vakok szemét és a süketek fülét, hogy meglássák és meghallják Fiának a szerelemes szeretet-vallomását.

   Ebben az evangéliumi részletben a Fiú keresztségénél elhangzó atyai vallomására adott választ olvassuk. A befolyásos és vezető emberek ellenséges magatartása ellenére az evangélium üzenetének sikerül érvényre jutnia az elnyomott rétegek körében. E himnusz a szerénységből, az egyszerűség ellentmondásos voltából született meg. Az újszövetség kicsinyei ujjongva magasztalják Istent, aki nagy dolgokat cselekedett általuk, aki felmagasztalta őket, aki a kereszt jelével díszítette fel az életüket.

   Az utolsó versben Jézust úgy mutatja be, mint aki megszerezte Isten hatalmának a teljességét. Ez az átadás akkor történt meg, amikor Jézus feltámadt. A szenvedő szolga hatalomba öltözött Emberfiává lett. Nyilvános működése és a Jordánban történ teofánia már előrevételezik Jézusnak a dicsőségét. Cselekedetei már bemutatták azt a csodálatos kapcsolatot, amely közte és az Atya között létezik.

   Az evangéliumot ma is az egyszerű emberek fogadják be a leghamarabb az életükbe. A világi gondok, a vagyon kísértése nem tudja elterelni a figyelmüket a lényeges dolgoktól. Ők Krisztus kicsinyei, akik örömmel fogadják be lelkükbe a keresztény élet titkait.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…