1. március, 2019Igehirdetések No comments

    Egy alkalommal Jézus útra kelt Kafarnaumból, és Júdea határába ment, a Jordán túlsó partjára. Ott ismét nagy tömeg sereglett köréje, ő pedig szokása szerint tanította őket.

   Akkor a farizeusok odamentek Jézushoz, és megkérdezték: „Szabad-e a férjnek elbocsátania feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni.

   Ő azonban kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek Mózes?” Azt felelték: „Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk, és elbocsássuk őt.”

   Jézus folytatta: „A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban kezdetben, a teremtéskor férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!”

   Tanítványai otthon ismét megkérdezték őt erről. Ezt válaszolta nekik: „Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtöréssel vét ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, szintén házasságtörést követ el.”

                                                                                    Márk Evangéliuma 10, 1-12

   Jézus a házasság felbonthatatlansága mellett kezeskedik. A farizeusok a Második Törvénykönyv engedményével próbálják megcáfolni Jézus házassággal kapcsolatos radikalitását. Jézus erre a Teremtés könyvére hivatkozik, ahol Isten eredeti terve szerint a férfi és nő egybekelésével egy lesz a testük, és ezért nincs semmilyen alapja a válásnak, kivéve, ha az egyik felet tetten érték házasságtörésen. Szent Pál engedményt ad a válásra abban az esetben, ha a meg nem keresztelt fél már nem akar időközben megkeresztelkedett társával élni. A korintusiakhoz írt levelében pedig azt ajánlja, hogy a hitetlent nem szabad elbocsátani, ha továbbra is ragaszkodik keresztény társához. (1 Kor 7, 10-16)

   Mózes törvénye laxizmusra adott alkalmat. Erkölcsi értelemben a laxizmus felelőtlenséget okozhat komoly döntésekben. Az igazi próblémát az jelenti a mózesi engedményben, hogy nem indokolja meg a válás okát. Ilyen szempontból, ha valakinek már nem tetszett a felesége, akkor egyszerűen válólevelet írt neki, és kész tények elé állította. Ez az eljárás azonban súlyosan sértette a házasság egységét és a személy méltóságát, hiszen könnyen meglehet, hogy a másik fél nem akart elválni, ebben az esetben nem adott alkalmat más lehetőségekre.

    Jézus komolyan veszi az emberi együttélés egységét. A férfi és nő komoly indok nélkül nem válhat el, hiszen a farizeusok gondolkodása alapján a házastársak naponta többször is elválhatnának egymástól. Ez azonban súlyosan megsértené Isten eredeti tervét, aki komolyan veszi az emberek döntéseit.

   Jézus rehabilitálja Isten házassággal kapcsolatos eredeti tervét, és megvédi a házasság egységét. Ezt az eredeti tervet ma sokminden veszélyezteti: elsősorban az életminőség megjavulása, a házasságkötési időszak eltolódása, a karrierizmus, mindenféle közösségi lét meggyengülése. A házasság csak akkor tud hatékonyan működni, ha megkötésekor helyet adtak Istennek és a hitnek. Isten kegyelme nélkül ez az életközösség csak teherként fogható fel, nem valósulhat meg teljesen az önátadás. Mindig csak az önös érdekek fogják uralni. Ezért fontos, hogy előbb a személyes egységre, a kölcsönös megértésre törekedjenek, hogy a házasság továbbra is termékeny maradhasson.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…