10. július, 2018Igehirdetések No comments

   Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt mondogatta: „Ilyen még sohasem történt Izraelben.” A farizeusok azonban megjegyezték: „Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.”

   Jézus ezután bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt.

   Amikor látta a népsokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így szólt tanítványaihoz:

    „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!”

                                                      Máté Evangéliuma 9, 32-38

   Jézus korában minden betegség hátterében lelki problémát feltételeztek. A gonosz lélek működésének jeleként értelmezték a fogyatékosságot. A námaság ördöge tartotta fogva a némát. Az emberi élet egyik legalapvetőbb képességét vette el a némától. A beszédkészség nélkül nem tudott másokkal igazi kapcsolatot fentartani, nem tudta másokkal megértetni önmagát. Jézus ebből az átkos betegségből gyógyította meg. A szemtanúk nem Isten jelenlétét fedezték fel a gyógyulásban, hanem az ördögnek tulajdonították ezt a képességet. Értetlenségüket sajátos módon magyarázták meg. Ma is amikor az emberek nem értenek meg valamilyen eseményt, akkor a fantasia világába menekülnek. Az emberek szeretnének mindenre elfogadható magayarázatot találni, pontosan ezért nehezen tudják elfogadni Isten titokzatos jelenlétét és működését az életükben.

   Egy másik fontos üzenete a mai evangéliumnak, hogy Jézus kéri követőitől, imádkozzanak újabb hivatásokért. Ma a hivatások válságának egyik nagyon fontos tényezője a hitnek a válsága. Az emberek már nehezen bíznak meg Isten jóságában és szeretetében, pontosan ezért valláspótlékokat keresnek maguknak. Olyan vallást szeretnének kialalkítani, amely megfelel saját ízlésüknek és gondolkodásmódjuknak. Egyfajta új bábeli próbálkozásnak vagyunk a szemtanúi. A világban megjelentek a különböző szekták, amelyek az üdvösség letéteményeseiként határozzák meg önmagukat. Már nem számít Isten akarata, és Jézus öröksége, hanem saját megváltási módszereket alakítottak ki. Istennek kevés szerepe van ezekben a próbálkozásokban. Az emberek ma az önmegváltásban kezdenek hinni. A legújabb irányzatok arról tanúskodnak, hogy az ember saját kezébe akarja venni az életét, és kevés teret enged Istennek. Olyan könyvek jelennek meg, amelyek minden gondunkra választ tudnak adni. Mindent egyszerűen azzal próbálnak megmagyarázni, hogy az életünk legnagyobb próblémái a sérelmeink és a sebeink. Ezeknek a meggyógyítása segít bennünket a kiegyensúlyozott élet megvalósításában, ugyanakkor saját életünk uraivá válhatunk.

   “Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk.” (ApCsel 4, 12)

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…