13. február, 2019Igehirdetések No comments

   Jézus egy alkalommal ismét magához hívta a népet, és így tanította őket:

   „Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg! Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut az emberbe; hanem ami az emberből származik, az szennyezi be őt.”

   Amikor Jézus a népsokaság elől bement a házba, tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Ezt felelte: „Hát még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy amit megeszik az ember, az nem szennyezheti be, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, és a félreeső helyre kerül?” Ezzel tisztának mondott minden ételt.

   Aztán így folytatta: „Ami az emberből ered, az teszi tisztátalanná az embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és ez teszi tisztátalanná az embert.”

                                             Márk Evangéliuma 7, 14-23

   Jézus a tisztátalanság igazi forrásáról beszél. Beszédében felhasználja a gyakorlatban levő izraelita szokásokat, miszerint nem lehetett bizonyos eledeleket fogyasztani. Sokan pontosan a beszéd tartalma miatt tartják ezt Jézus erdeti beszédjének. Mégis az ősegyházban sok vitát váltott ki a pogányságból megtértek helyzete, hiszen ők már eleve fogyasztottak olyan eledelt, ami nem felelt meg az izraeltiák előírásainak. Majd a jeruzsálemi zsinaton leszögezik, hogy a pogányságból megtérteket nem kötelezik az izraeliták étkezési hagyományai.

   A beszéd második része a lelki síkon létrejövő tisztátalanság okairól beszél, amelyek nagy részben Szent Pál leveleiben is olvashatók. Az étkezési törvény külső megtartásánál lelki szempontból sokkal fontosabbak a bűnös hajlamoknak és indításoknak a felfedezése, mert ezek a teljes emberre kihatnak. A tiltólistán levő ételek lehet, hogy az egészséges táplálkozás szempontjából nehéz ételeknek a kategóriájába tartoznak. De ezeknek a mértékkel való fogyasztása nem okozhat különösebb testi betegséget. A külső törvények megtartása még nem biztosítja az egyén számára az üdvösséget. Jézus a szívek tisztaságára kíváncsi és nem a higéniai tényezőkre. Nem veti meg a test gondozását, de itt is mindig fennállhat egy bizonyos túlzott tisztaság-mánia. A külső kifejezheti a belső összeszedetséget, de a belső is ugyanúgy kihat a külsőre. Keresztény szempontból mindkét esetben a mértéktartás a járható út. Nem kell túlzásba vinni a külső higiéniát, de nem hanyagolható el azon a címen, hogy valaki csak a lelkiekkel foglalkozik. A rendezetlen külső elsősorban a hanyagságnak az egyik jele, és ez már nemcsak a külső problémája, hanem a belsőé is.

   Az étkezésben a helyes magatartás a mértékletesség gyakorlása, a külsőben pedig a túlzás nélküli igényesség. Tény, hogy Jézus megváltoztatta a hagyományos szemléletmódot. Tanításában olyan szempontokat világít meg, amelyeket gyakran pontosan az előírások görcsös, lélek nélküli megtartása miatt nem tudtak kortársai tudatosítani.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…