11. május, 2018Igehirdetések No comments

   Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:

   Bizony, bizony, mondom nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul.

   Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra.

   Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek.
Azon a napon már nem lesz több kérdeznivalótok tőlem.

                                                             János Evangéliuma 16,20-23a

   Jézus a közelgő elmenetelére készítette fel apostolait. Mindazok, akik követték őt szomorúan vették tudomásul, hogy Krisztus nem maradhat többé velük. Küldetésének befejezése után vissza kell térnie az Atyához. Földi működése során mindvégig kapcsolatot tartott az Atyával. Mégis az együttlét teljességéért Jézusnak haza kell mennie. Mi is így vagyunk ezzel, más amikor telefonon beszélünk rokonainkkal, és megint más, amikor szemtől szemben találkozunk velük. A közelség sokkal több lehetőséget kínál fel az örömre azoknak, akik egymással találkoznak.

   Nem mindenkit töltött el szomorúsággal Jézus távozása. A főpapok, az írástudók, akik a keresztre juttatták örvendtek, mert legalább nem kellett igazolják eltűnésének okait. Jézus távolsága ma is sokaknak kényelmesebbnek tűnik. Jézus maradjon csak az Atyánál, és ne zavarja őket! Jézus közelsége nem mindenkit tölt el örömmel. Aki valóban találkozni akar vele, az előbb vagy utóbb megtapasztalja Jézus jelenlétét.

   Jézus a vajúdó asszony szenvedéseihez hasonlította az apostolok viselkedését. A búcsúzás fájdalmát majd az öröm fogja felváltani. Az apostolok átalakulása egy olyan folyamat volt, amely az üdvösség elérésével csúcsosodott ki. Amikor színről színre látták őt, akkor már minden kérdés és fájdalom fölöslegessé változott. Örömük teljes lett, mert elérték életük célját. Jutalmuk nem valami földi paradicsom lett, hanem az örök boldogság. Ezt az örömet már senki nem tudja elvenni tőlük.

   Jézus azt akarja, hogy az én örömöm is teljes legyen. Nem elégszik meg félörömökkel, vagy hamis örömökkel, ő az igazi, tartós örömmel akar megajándékozni. Jézus tőlem is kéri a bizalmat, mert az Atya ennek függvényében még több örömökkel fog meglepni. Keressük az igazi örömöket, amelyek már itt a földön segítenek bennünket, és akkor a mennyországban Jézus lesz az egyetlen örömünk!

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

 

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…